waarneming

Lekestraat

archeologisch element
ID
990784
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/990784

Beschrijving

Er werden geen relevante archeologische sporen of vondsten vastgesteld. Op het terrein werden enkel drie greppels vastgesteld waarvan twee met een O-W-oriëntatie parallel aan de perceelsgrens. Een derde greppel stond hier loodrecht op en liep parallel aan de N-Z-georiënteerde perceelsgrens. Deze greppels bevatten recent materiaal en komen overeen met de oriëntatie van perceelsgreppels waardoor deze kunnen geïnterpreteerd worden als oudere versies van de huidige perceelsgrenzen.


Auteurs: Decramer, Ward; Depaepe, Ine
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Greppels

Datering: nieuwste tijd
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Lekestraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/990784 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.