waarneming

Nijvelsesteenweg 733

archeologisch element
ID
990916
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/990916

Beschrijving

In de periode 2005-2010 werden hier enkele duizenden lithische artefacten uit het middenneolithicum ingezameld. Dit gebeurde doorheen een aantal jaren door middel van veldkartering, toen het terrein nog in gebruik was als akker.


Auteurs: Van Gils, Marijn
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

lithische artefacten

Datering: middenneolithicum
Typologie: archeologische objecten, vondstenconcentraties, werktuigen
Stijl: michelsbergcultuur, rössencultuur
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden enkele duizenden artefacten ingezameld. Het werktuigenbestand bestaat uit onder andere schrabbers, (vrij kleine) tranchets, bekken, boren en geretoucheerde afslagen. Er zijn enkele pijlpunten aanwezig van het driehoekig type en enkele pijlsneden. Er zijn opvallend weinig klingen aanwezig, nauwelijks microklingen en geen mijnbouwklingen. Er is geen gebruik van silex van Spiennes. Er is geen aardewerk aangetroffen. Het ensemble biedt zich aan als een zeer homogeen geheel, maar er enkele elementen aanwezig die zouden kunnen wijzen op eerdere of latere steentijdfasen. M. Fourny en M. Van Assche, die de verzameling hebben bestudeerd, brengen de site in verband met de gepubliceerde site “Mont-à-Henry” te Ittre. Ze dateren laatstgenoemde site (waar wel keramiek is aangetroffen) als epi-Rössen-Michelsberg.


Relaties

  • Is deel van
    Hallerbos - Lembeekbos - Maasdalbos


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Nijvelsesteenweg 733 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/990916 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.