waarneming

Groezeweg 8

archeologisch element
ID
990960
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/990960

Beschrijving

Tijdens de uitvoering van het proefsleuvenonderzoek Fase 2 werden geen archeologisch relevante vondsten, sporen en/of structuren uit eender welke (pre)historische periode aangesneden en geregistreerd. Van de loopgraaf die in Fase 1 door de eerste proefsleuf werd aangesneden, werden geen resten meer teruggevonden in de tweede fase van het proefsleuvenonderzoek. Naar alle waarschijnlijkheid had deze loopgraaf slechts een beperkte diepte, gelet op de korte gebruiksfase ervan (lente – zomer 1918) en werden deze resten door de aanleg van de schoolgebouwen reeds verstoord/vernietigd.


Auteurs: Nuyts, Timothy; Depaepe, Ine
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Groezeweg 8 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/990960 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.