waarneming

Sijslostraat ter hoogte van Doeveren

archeologisch element
ID
991182
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/991182

Beschrijving

De geregistreerde archeologische sporen bestaan uit twee greppels (vier spoornummers). Het gaat mogelijk om oude perceelsafbakeningen en/of afwateringsgreppels, maar hiervoor zijn geen indicaties te vinden op de historische kaarten. Mogelijk gaat het dan ook om oudere greppels en oudere grensmarkeringen. Daarnaast zijn veel recente drainageverstoringen, recente greppels, sporen van agrarische activiteiten en landbewerking aangetroffen. Als laatst is een natuurlijk spoor aangesneden dat wordt geĆÆnterpreteerd als een depressie.


Auteurs: Pelsmaekers, Sander; Beckers, Christine; Depaepe, Ine
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Greppels

Datering: nieuwste tijd
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sijslostraat ter hoogte van Doeveren [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/991182 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.