waarneming

Zelebaan

archeologisch element
ID
991205
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/991205

Beschrijving

Binnen het projectgebied van 12211 m2 werd een zone van ca. 8896 m2 onderworpen aan landschappelijk bodemonderzoek. Er werden 10 landschappelijke boringen uitgevoerd. Binnen een zone van ca. 5390 m2 werd daarna een proefsleuvenonderzoek middels acht sleuven en drie kijkvensters uitgevoerd.

Er werden vier sporen aangetroffen: het gaat om vier greppels die samen twee greppelstructuren vormen in het noorden van het onderzoeksgebied. Eén greppel dateert uit de late middeleeuwen tot nieuwe tijd en kan herkend worden als perceelsgreppel op de zogenaamde Ferrariskaart (ca. 1777). Een tweede greppel stamt uit de nieuwe tot nieuwste tijd en deed dienst als perceels- of drainagegreppel. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd duidelijk dat de bodem ook verstoord werd door het voormalige zuidelijke deel van de Oeverstraat dat het terrein centraal doorsnijdt en door de inmiddels afgebroken bebouwing en verharding.


Auteurs: Cornelis, Lina
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Grondsporen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Zelebaan [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/991205 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.