waarneming

Koedreef zone 3

archeologisch element
ID
991323
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/991323

Beschrijving

Tijdens de werfbegeleiding zijn 13 bodemsporen geregistreerd. Na eliminatie van de natuurlijke bodemsporen en de recente verstoringen, resteren 12 archeologisch relevante sporen.

Elf greppels hadden een gelijkaardige vulling, breedte en oriëntatie. Deze konden tot éénzelfde greppelsysteem gerekend worden. De afstand tussen de greppels bedroeg ongeveer 8 à 10 m. Vermoedelijk kunnen deze greppels gelinkt worden aan bosbouw. Op de Ferrariskaart en de
topografische kaart van Vandermaelen zien we een bosrijk perceel ter hoogte van de onderzochte zone. Het aardewerk suggereert een datering vanaf de late middeleeuwen tot de moderne tijd. De oriëntatie van de twaalfde greppel week af. Ook de vulling en de breedte was verschillend. De greppel was humusrijk en ondiep. De functie en datering blijft onduidelijk.

Het aangetroffen vondstmateriaal was vrij beperkt. Het ging om twee scherven rood aardewerk met loodglazuur afkomstig uit greppelsysteem. Deze suggereren een datering ten vroegste in de late middeleeuwen en wellicht eerder in de moderne tijd.


Auteurs: Beke, Floris
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Raap België bvba

Greppels

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: greppels, rabatten, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Koedreef zone 3 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/991323 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.