Beschermd monument

Veldkapel

Beschermd monument van 30-04-2004 tot heden

ID
13007
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13007

Besluiten

Geografisch pakket Rollegem
definitieve beschermingsbesluiten: 30-04-2004  ID: 4243

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de veldkapel bij hoeve Brouckaertshof.Waarden

De veldkapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als zijnde een zeldzaam voorbeeld van een veldkapel met houten kruis en vermoedelijk 18de-eeuws gepolychromeerd houten kruisbeeld. De kapel staat reeds aangeduid op de kaart van P. Vander Maelen (1850).

volkskundige waarde

Als zijnde een getuige van volksdevotie of volksgeloof, vermoedelijk opgericht circa 1886 op privé-initiatief en historisch te situeren in de periode van het katholieke reveil op het einde van de 19de eeuw.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Veldkapel bij hoeve Brouckaertshof

Munkendoornstraat 222 (Kortrijk)
* Munkendoornstraat nr. 222. Veldkapelletje, gelegen bij het begin van de toegangsdreef van de zogenaamde hoeve "Brouckaertshof". Beschermd als monument bij M.B. van 30.04.2004. Het kruisbeeld staat reeds aangeduid op de Vander Maelenkaart (1850). In 1950 werd er een nieuw afdak geplaatst.Kapelletje van rode baksteen onder pannen zadeldak bekroond door ijzeren kruis. Gecementeerd en met