Zeiljacht Outka

Beschermd varend erfgoed van 30-09-2010 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Onbepaald
Straat
Locatie Oostende (West-Vlaanderen)
Alternatieve naam BEL274

Administratieve gegevens

Andere nummers

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Outka

Oostende (West-Vlaanderen)

De Outka is een kitsjacht dat in 1963 werd gebouwd op de werf Maria Hots in Oostende, naar een ontwerp van de Franse scheepsarchitecten Maurice Amiet en Gaston Grenier.

Beknopte karakterisering

Tags Zeiljacht, Kitsjacht

Beschrijving

De zeiljacht Outka, naar een ontwerp van de Franse scheepsarchitecten Maurice Amiet en Gaston Grenier, is beschermd als varend erfgoed.

Waarden

Het schip Outka is beschermd als varend erfgoed omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als getuige van de veranderingen die zijn opgetreden in de bouw van plezierjachten tengevolge de maatschappelijke verschuivingen na de Tweede Wereldoorlog.

industrieel-archeologische waarde

Het schip illustreert de overgang van de one-off productie naar de seriebouw waarbij scheepstypes zowel in de traditionele houtbouw als in de vernieuwende polyesterglasvezel methode werden gebouwd.

wetenschappelijke waarde

Wordt geïllustreerd door het overwogen blijvend gebruik van de houtbouw, het verder verbeteren van de ontzinkbaarheid en het zelfoprichtend vermogen, het optimaliseren van de volledige uitrusting en de organisatie er van aan boord, het plaatsen van de schroeven in een tunnel gevormd door de romp zelf ter verbetering van de voortstuwing

sociaal-culturele waarde

Als voorbeeld van de democratisering van de pleziervaart kort na de Tweede Wereldoorlog en omwille van de betekenis van de boot en van haar voormalige eigenares, Mevrouw Francine Duwez, voor de zeilers gemeenschap van Oostende.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.