Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kloostergebouw

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
30500
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/30500

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kloosterstraat nr. 2. Kloostergebouw door de Zusters van Liefde uit Pittem opgetrokken in 1938. Kloostergebouw op terugspringende plattegrond. Gele baksteenbouw vertikaal geritmeerd door bakstenen pijlers en horizontaal belijnd door doorlopende betonnen lateien boven de muuropeningen. Boven de uitkragende kroonlijst - die niet op een originele situatie teruggaat - gecementAanduiding van

Is de vaststelling van

Klooster

Kloosterstraat 2 (Diksmuide)
Kloostergebouw door de zusters van liefde uit Pittem opgetrokken in 1938. Kloostergebouw op terugspringende plattegrond. Gele baksteenbouw verticaal geritmeerd door bakstenen pijlers en horizontaal belijnd door doorlopende betonnen lateien boven de muuropeningen.