Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
95520
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/95520

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eclectisch rijhuis met voornamelijk neo-Vlaamserenaissance-inslag, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1912 door weduwe Blomme-Teirlinck, modiste, naar een ontwerp door de architect Louis Ernest Charels.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Noordstraat 103 (Maldegem)
Eclectisch rijhuis met voornamelijk neo-Vlaamserenaissance-inslag, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1912 door weduwe Blomme-Teirlinck, modiste, naar een ontwerp van architect Louis Ernest Charels.