Resultaten aanduidingsobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten aanduidingsobjecten

57 resultaten


ID: 15059 | Beschermde archeologische site

Loveldlaan (Aalter)
Deze bescherming betreft het Romeins castellum op het Loveld.


ID: 113 | Beschermde archeologische site

Diestse steenweg zonder nummer (Aarschot)
Deze bescherming betreft de primitieve parochie van Weerde: een parochiekerk met aansluitende nederzetting waarvan de geschiedenis gemakkelijk kan reiken tot de Karolingische periode.


ID: 7851 | Beschermde archeologische site

Groenplaats 21 (Antwerpen)
In de ondergrond van de kathedraaltuin bleven grote delen bewaard van het Nieuwerck, de geplande grootse uitbreiding van de kathedraal naar ontwerp van Domien de Waghemakere en Rombout Keldermans. De werken startten in 1521, vielen stil na de brand van 1533 en werden definitief opgegeven in 1537.


ID: 4248 | Beschermde archeologische site

Jordaenskaai (Antwerpen)
De Antwerpse burcht vormt de kern van waaruit de huidige stad zich ontwikkeld heeft en is een zone van zowel lokaal als internationaal wetenschappelijk belang. Zonder enige twijfel bevindt zich in deze zone een zéér goed bewaarde en complexe gelaagdheid met informatie die betrekking heeft op de Romeinse periode van Antwerpen, de vroegmiddeleeuwse periode, de 9de- en 10de-eeuwse handelsstad, de aanleg van de eerste versterking rond deze stad, de vorming van de eigenlijke burchtzone én de verdere materiële evolutie van deze plaats tot op heden.


ID: 4427 | Beschermde archeologische site

Heirbaan (Arendonk), Bergstraat, Hoge Mierdse Heide, Oude Bergstraat (Oud-Turnhout)
De beschermde zone omvat een langgerekte oost-west gerichte duinrug, die op basis van evaluatieonderzoek als één groot sitecomplex uit zowel het mesolithicum (9500-4000 v.Chr.) als het finaalpaleolithicum (12000-10800 v.Chr.) kan worden gezien.


ID: 113391 | Beschermde archeologische site

Schansbroek (As)
Deze bescherming betreft de schans van Niel-bij-As.


ID: 10173 | Beschermde archeologische site

Struikstraat zonder nummer (Bekkevoort)
De middenneolithische site op de Hermansheuvel is een Michelsbergnederzetting in een voor die periode kenmerkend aardwerk, waarvan de grachten goed bewaard zijn gebleven. In het verleden werden hier bovendien grote concentraties lithische artefacten aangetroffen.


ID: 113330 | Beschermde archeologische site

Groenhoekstraat (Beringen)
Deze bescherming betreft de schans van Korspel.


ID: 13809 | Beschermde archeologische site

Abdijstraat, Perronstraat, Waterstraat, Wijngaardstraat (Bilzen)
Deze bescherming betreft de abdijsite van Munsterbilzen. De site wordt begrensd door de Abdijstraat in het noorden, de Wijngaardstraat in het zuiden en de Waterstraat en Perronstraat in het oosten. De westelijke grens wordt gevormd door de private verbindingsweg tussen de Abdijstraat en de Wijngaardstraat (vroegere Dorpsstraat) over het Medisch Centrum Sint-Jozef. Het gebied omvat de Sint-Jozefskliniek en de parochiekerk.


ID: 126607 | Beschermde archeologische site

Kaulille (Bocholt)
Deze bescherming betreft het urnengrafveld van de Dorperheide in Bocholt.