Deze pagina afdrukken

De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed

Warenhuis Grand Bazar (ID: 4014)

Foto niet beschikbaar

Administratieve Gegevens

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Grand Bazar. Warenhuis, sinds 1885 te Antwerpen op de Groenplaats gevestigd. Uitbreidingen in 1890,1899 en 1908-09. Voorgevel langs Groenplaats gemoderniseerd in 1899; gevel langs Eiermarkt in 1909 wederopgebouwd, beide naar ontwerp van architecten Louis Hamaide en Edouard Van Opstal. Vernietigd tijdens bombardement en brand in oktober 1914, zodat de gevel langs de Groenplaats volledig wederopgericht werd in 1920 naar ontwerp van Edouard Van Opstal en Emiel Pelgrims. Tenslotte vergroot tot zijn huidige afmetingen in 1930-31 waarvoor huizenblok Hespenstraat gesloopt werd en uniforme gevels aan Eiermarkt-Beddenstraat-Schoenmarkt gebouwd werden naar ontwerp van Emiel Van Averbeke en Edouard Van Opstal. Laatste vergroting in 1970 met storende parkeergarage op hoek Schoenmarkt.

Voorgevel Groenplaats: imposante neobarokke gevel van 1920 naar ontwerp van Edouard Van Opstal en Ernest Pelgrims, opgetrokken uit Franse steen van Chauvigny. Lijstgevel van elf traveeën en drie bouwlagen, vertikaal doorbroken voor drie risalieten: middenrisaliet met diepe halfronde nis met geprofileerde booglijst voorzien van een gesculpteerde cartouche-sluitsteen met inscriptie "GB", geflankeerd door twee zittende figuren, waarboven een gekornist fronton. Bekronende koepel, rijk gedecoreerd met festoenen: op de belvedère torsen naakte putti een wereldbol. Voorts twee kleinere zijrisalieten, eveneens gemarkeerd door een rijk versierde koepel: rechthoekige deuren met ovaal bovenlicht, versierd met rolwerk en hoorn des overvloeds. Pui met brede rechthoekige winkel. Bovengevel geordonneerd door kolossale pilasters met composiet kapiteel; compenseren de horizontale gerichtheid van de brede metalen ramen. Boven de kroonlijst, onderbroken door middenrisaliet, werd een dakverdieping uitgewerkt achter een blinde attiek waarvan de postamenten voorzien zijn van monumentale siervazen.

Zijgevels Eiermarkt-Beddenstraat-Schoenmarkt in nieuwe-zakelijkheidstijl van de vroege dertiger jaren.

Gevels van natuursteen geopend door middel van brede rechthoekige metalen vensters. De gebroken gevellijn langs de Eiermarkt vangt het onregelmatige verloop van de rooilijn op. Van het oorspronkelijk interieur bleef enkel de centrale, brede, overkoepelende beglazing.

  • DESLANDES, Architectuurarchief Provincie Antwerpen, Historique du Grand Bazar d'Anvers, 1885-1968, Antwerpen, 1972.

Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Goossens & Plomteux

Datum tekst: 1976

Relaties

U kunt deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Warenhuis Grand Bazar. In Inventaris Onroerend Erfgoed. Opgehaald van https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4014 op .