Kazernestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Menen
Deelgemeente Onbepaald
Straat Kazernestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Menen (geografische inventarisatie: 01-05-2002 - 31-10-2002).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen tussen de Koningsstraat en het Vander Merschplein, aangelegd bij de bouw van de kazernes in 1679-1689. De eerste vermelding dateert van 1685.
De basisbebouwing bestaat voornamelijk uit woonhuizen: tal van arbeidershuizen van twee à drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldaken, o.m. nrs. 8, 10 en 15. Ook verschillende gecementeerde lijstgevels, o.m. nr. 9.

PYNCKET M., Straatnamen in Menen (tot 1830), in 't Wingheroen, jg. 19, nr. 2, p. 42.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2004: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Menen, Deelgemeenten Menen, Lauwe en Rekkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL7, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Menen

Menen (Menen)

omvat Woonhuis-café

Kazernestraat 7, 11, Menen (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.