Rij officierswoningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Lillo
Straat Kazerneplein
Locatie Kazerneplein 6-8, 7-9, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Lillo-fort: gevels en bedakingen officierswoningen

Deze bescherming is geldig sinds 15-04-1981.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Rij officierswoningen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Lillo-fort met veer en getijdehaven

Deze bescherming is geldig sinds 15-04-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tegen de zuidwal: rij huisjes, voormalige officierswoningen, van twee traveeën en één bouwlaag onder doorlopend zadeldak (Vlaamse pannen, nok parallel aan de zuidwal) met aandaken, klimmende dakvensters, volgens kadaster opklimmend tot het derde kwart van de 19de eeuw, doch vermoedelijk met oudere kern.

Verankerde, bepleisterde en beschilderde lijstgevels op gepikte plint, gebouwd in spiegelbeeldschema. Rechthoekige muuropeningen; heden vernieuwde ramen. Verankerde zijtuitgevels.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van Kazerneplein

Kazerneplein (Antwerpen)

is gerelateerd aan Lillo-Fort

Lillo-fort zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.