Beveren (- IJzer)

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Alveringem
Deelgemeente Beveren
Straat
Locatie Beveren (Alveringem)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Alveringem (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Grote gemeente van 1.235 ha en 989 inwoners (1971), sinds 1976 fusiegemeente van Alveringem. Gelegen in de Vlaamse Zandleemstreek en de IJzerpolders, ten noorden van de IJzer en ten oosten van de Franse grens. Het licht golvend zandleemgebied doorsneden door Schardouwbeek, Franse Winkelbeek, Kallebeek, Gatebeek, Neerloopbeek en Iepenbeek, loopt vrij hellend af (ten zuiden van Lindestraat en Roesbruggestraat) naar de zeer vlakke IJzerpolderzone. De thans uitgebroken tramlijn Veurne-Poperinge (1906-1952) doorsneed vroeger het dorp van zuid naar noord.

Voor het eerst vermeld in 806 als Bebrona. Etymologisch zou het ontleend zijn aan een beek zogenaamd "Bebrona", thans Beversgracht. Beveren behoorde bestuurlijk en fiscaal tot de keure van Veurne. Kerkelijk maakte het voor 1566 deel uit van het bisdom Terwaan; later behoorde het respectievelijk tot het bisdom leper (na 1566), Gent (na 1801) en Brugge (na 1834). In 1232 werd een klooster van de Dames van Roesbrugge gesticht door Willem van Bethune, heer van Meulebeke, en door zijn vrouw Elisabeth, die een kasteel te Roesbrugge bezaten. Het klooster met kapel werd in 1579 door de Geuzen verwoest en later afgebroken, waarna de kloosterorde respectievelijk naar Sint-Omaars en in 1584 naar Ieper werd overgebracht, waar zij tot op heden gevestigd is. Volgens Sanderus zou er een omgracht kasteel gestaan hebben, en is het de geboorteplaats van de geleerde Petrus Bert (1665-Parijs 1729) die van Lodewijk XIII een leerstoel van professor te Parijs ontving.

Landbouwgemeente met afnemend inwonersaantal (1.665 inwoners in 1920), wat zich zichtbaar uit in het teruglopend aantal winkeltjes en dorpsherbergen. Twee voormalige brouwerijen (zie Het Anker en voormalige brouwerij in Hondschootestraat nummer 3).

Dorpskom met als blikvanger de midden bomen ingeplante parochiekerk met pastorie ten zuiden, in bocht van de geasfalteerde Roesbruggestraat. Concentratie van voornamelijk 19de-eeuwse bebouwing van een à twee bouwlagen onder zadeldaken (pannen), ten westen van de kerk aan vermelde straat, Hondeschootestraat en Kallestraat.

Enkele vrij belangrijke gehuchten. Hooge Seine met 19de-eeuwse arbeidershuisjes; vroegere vestigingsplaats van thans naar Brugge overgebrachte beschermde houten staakmolen. Oostkapelhoek aansluitend bij de Franse gemeente Oostcappel. Roesbrugge ten noorden van en aansluitend bij dorpskom van gelijknamig dorp (Bergenstraat). Voorts, verspreide hoevebouw, meestal met resten of sporen van vroegere omwalling.

  • TANGHE G.F., Parochieboeken, IX, Handzame, 1976 (anastatische herdruk).
  • VANDERGUCHT H., De Dixmude à Bergues Par Loo & Hondschoote. Histoire de ces villes, [Lo], 1914, p. 91-92.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Datum tekst: 1982

Relaties

maakt deel uit van Alveringem

Alveringem (Alveringem)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Arbeiderswoning

Roesbruggestraat 15, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Bergenstraat

Bergenstraat (Alveringem)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Binneweg

Binneweg (Alveringem)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Casselstraat

Casselstraat (Alveringem)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Dorpswoning van 1872

Roesbruggestraat 13, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Dwarsschuur van 1845

Grensstraat zonder nummer, 12, 13, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Dwarsschuurtje

Grensstraat 18, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Foortstraat

Foortstraat (Alveringem)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Herberg

Roesbruggestraat 1, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Herberg

Grensstraat 8, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Herberg

Hondschootestraat 1, Alveringem (West-Vlaanderen)

omvat Herberg 't Swaenhof

Roesbruggestraat 4, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Herberg Boerenhof

Roesbruggestraat 17, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Herberg Groenendijk

Lindestraat 10, 11, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Herberg In de Vrede

Roesbruggestraat 18, Alveringem (West-Vlaanderen)

omvat Herberg In den Eik

IJzerstraat 37, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Herberg Zacheus

Grensstraat 7, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Herenhuis en brouwerij

Hondschootestraat 3, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve

Vaartstraat 33, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve 't Kasteelhof

Roesbruggestraat 56, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve De Hooidreef

Lindestraat 24, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve De rode balie

Roesbruggestraat 57, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve De vier caforen

Roesbruggestraat 61, Alveringem (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve Eikhof

Ekestraat 7, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve Hazebrouck ter Flessche van 1792

Grensstraat 4, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve Iepjeshof

Lindestraat 27, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Grensstraat 9, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Grensstraat 16, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Lindestraat 31, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Lindestraat 25, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Lindestraat 12, Alveringem (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve met losse bestanddelen

IJzerstraat 36, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Hondschootestraat 23, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Lindestraat 32, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Kallestraat

Kallestraat (Alveringem)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Langgestrekte hoeve

Lindestraat 8, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Mariakapel

Grensstraat zonder nummer, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Neerloopstraat

Neerloopstraat (Alveringem)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Pastorie

Roesbruggestraat 30, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat St.-Brigidaplein

St.-Brigidaplein (Alveringem)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Tramstelplaats en tramstationnetje

Roesbruggestraat 67, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Windmolen Brouckmolen

Lindestraat 13, Alveringem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Winkelhuis

Roesbruggestraat 10, Alveringem (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.