Bedevaartkapel Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Alveringem
Deelgemeente Izenberge
Straat Izenbergestraat
Locatie Izenbergestraat zonder nummer, Alveringem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Alveringem (actualisaties: 01-08-2008 - 31-08-2008).
  • Adrescontrole Alveringem (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Alveringem (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Bedevaartkapel Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid

Deze bescherming is geldig sinds 08-06-1985.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Bedevaartkapel Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Bedevaartkapel Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid met ommuurde tuin

Deze bescherming is geldig sinds 08-06-1985.

Beschrijving

Georiënteerd bedehuis (nok parallel aan de straat) midden kleine tuin, aan de straatzijde afgezet met bakstenen muurtje. Herstellingswerken (onder meer portaal) in 1948-1970 volgens advies van M. English (Brugge) en architect Arthur Degeyter (Sint Andries). Binnen restauratie op iniatief van Zeer Eerwaarde Heer L. Vanheule, in 1970.

Eenbeukig kerkje met schip van drie traveeën en driezijdige koorsluiting, onder licht gebogen zadeldak (leien), gemarkeerd door centrale, octogonale dakruiter met ingesnoerde naaldspits (leien), gebouwd circa 1653 en voltooid in 1663. Verankerde baksteenbouw. Ten westen tuitgevel, voorzien van een aandak, schouderstukken en muurvlechtingen. Noord-, zuid- en oostgevel afgelijnd met geprofileerde kroonlijst en geritmeerd door middel van korfboogvensters met afgeschuind beloop en afzaat onder druiplijst. Spitsboogvormig, geprofileerd drielichtvenster met bakstenen maaswerk (onder meer visblaasmotief) in westgevel; ronde vensteropening en cartouche (1663 ?) in de top. Tegen laatst genoemde gevel aanleunend westportaal van drie traveeën onder lager zadeldak (leien, nok loodrecht in verlengde van kapel) met flauwe helling, daterend van 1774. Baksteenbouw. Aflijnend overhoeks muizetandfries. Korfbogige muuropeningen met kwartholbeloop eindigend op ezelsoor: centrale poort met middenstijl, waarop jaartal 1948 (restauratie) en venstertjes op afzaat. Aanpalende sacristie ten noorden, anno 1863.

Verzorgd interieur: eenbeukige ruimte met uitgewerkte wanden, overspannen door houten tongewelf; classicistische stoffering, daterend van 1772-1777; lambrizering met spiegelpanelen en medaillons waarin de busten van kerkvaders in halfverheven reliëf, afgelijnd door gekorniste kroonlijst; bovenmuren gemarkeerd door korfboogvensters, opgevat als opeenvolgende portiektraveeën geflankeerd door composietpilasters, onderling gescheiden door spiegelpanelen met festoenen of trofeeën; aflijnend, gekornist hoofdgestel op tandlijst en consoles; dominerende tinten: wit, blauw-groen (muurbeschotten) en goud (siermotieven).

Mobilair: Schilderij "Kroning van Onze-Lieve-Vrouw met musicerende engelen", door V. Boucquet. Retabelschilderij: zes mirakelschilderijen, door J. Roeland (1667), in voorportaal. Gepolychromeerd houten Onze-Lieve-Vrouwebeeld-met-Kind (16de eeuw), in voorportaal. Mogelijk authentiek A.J. Berger orgel (1773) en orgelkast.

  • DEVOS-STOCKMAN A., ROOSE-MEIER B., VERSCHRAEGEN H., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie West-Vlaanderen. Kanton Veurne, Brussel, 1975, pagina's 34-36.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Datum tekst: 1982

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Izenbergestraat (Izenberge)

Izenbergestraat (Alveringem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.