erfgoedobject

Bedevaartkapel Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid

bouwkundig element
ID: 16008   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16008

Juridische gevolgen

Beschrijving

Georiënteerd bedehuis (nok parallel aan de straat) midden kleine tuin, aan de straatzijde afgezet met bakstenen muurtje. Herstellingswerken (onder meer portaal) in 1948-1970 volgens advies van M. English (Brugge) en architect Arthur Degeyter (Sint Andries). Binnen restauratie op iniatief van Zeer Eerwaarde Heer L. Vanheule, in 1970.

Eenbeukig kerkje met schip van drie traveeën en driezijdige koorsluiting, onder licht gebogen zadeldak (leien), gemarkeerd door centrale, octogonale dakruiter met ingesnoerde naaldspits (leien), gebouwd circa 1653 en voltooid in 1663. Verankerde baksteenbouw. Ten westen tuitgevel, voorzien van een aandak, schouderstukken en muurvlechtingen. Noord-, zuid- en oostgevel afgelijnd met geprofileerde kroonlijst en geritmeerd door middel van korfboogvensters met afgeschuind beloop en afzaat onder druiplijst. Spitsboogvormig, geprofileerd drielichtvenster met bakstenen maaswerk (onder meer visblaasmotief) in westgevel; ronde vensteropening en cartouche (1663 ?) in de top. Tegen laatst genoemde gevel aanleunend westportaal van drie traveeën onder lager zadeldak (leien, nok loodrecht in verlengde van kapel) met flauwe helling, daterend van 1774. Baksteenbouw. Aflijnend overhoeks muizentandfries. Korfbogige muuropeningen met kwartholbeloop eindigend op ezelsoor: centrale poort met middenstijl, waarop jaartal 1948 (restauratie) en venstertjes op afzaat. Aanpalende sacristie ten noorden, anno 1863.

Verzorgd interieur: éénbeukige ruimte met uitgewerkte wanden, overspannen door houten tongewelf; classicistische stoffering, daterend van 1772-1777; lambrizering met spiegelpanelen en medaillons waarin de busten van kerkvaders in halfverheven reliëf, afgelijnd door gekorniste kroonlijst; bovenmuren gemarkeerd door korfboogvensters, opgevat als opeenvolgende portiektraveeën geflankeerd door composietpilasters, onderling gescheiden door spiegelpanelen met festoenen of trofeeën; aflijnend, gekornist hoofdgestel op tandlijst en consoles; dominerende tinten: wit, blauw-groen (muurbeschotten) en goud (siermotieven).

Mobilair: Schilderij "Kroning van Onze-Lieve-Vrouw met musicerende engelen", door V. Boucquet. Retabelschilderij: zes mirakelschilderijen, door J. Roeland (1667), in voorportaal. Gepolychromeerd houten Onze-Lieve-Vrouwebeeld-met-Kind (16de eeuw), in voorportaal. Mogelijk authentiek A.J. Berger orgel (1773) en orgelkast.

  • DEVOS-STOCKMAN A., ROOSE-MEIER B., VERSCHRAEGEN H., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie West-Vlaanderen. Kanton Veurne, Brussel, 1975, pagina's 34-36.

Bron     : Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Lion, Mimi
Datum  : 1982


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Bedevaartkapel Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16008 (Geraadpleegd op 12-08-2020)