erfgoedobject

Motte den Dulft

bouwkundig element
ID
1908
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/1908

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Motte den Dulft
  Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

 • is aangeduid als beschermd monument Motte den Dulft
  Deze bescherming is geldig sinds 21-02-1978

 • is aangeduid als beschermd cultuurhistorisch landschap Motte den Dulft: omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds 21-02-1978

Beschrijving

Motte den Dulft met torenpaviljoen. Benaming vermoedelijk afgeleid van de familie Van der Delft die in de 14de eeuw eigenaar was van dit domein.

Een motte bestond gewoonlijk uit twee delen: het opperhof, een kunstmatige heuvel waarop een donjon met militaire functie en het neerhof met economische functie (nummer 37).

Van de motte, eertijds omgracht en geïntegreerd in het verdedigingssysteem van Bornem en volgens sommige historici opklimmend tot de Gallo-Romeinse of Frankische periode, rest enkel de kunstmatig opgeworpen heuvel, die sterk begroeid is, onder meer met oude beuken, en waarin ijskelders zijn uitgegraven; de oude toren werd gesloopt in 1737 en de omringende gebouwen werd vernield in 1798 tijdens de Boerenkrijg. Huidige constructie als "observatoire", zie kadasterkaart van P.C. Popp (jaren 1860), opgericht in 1802 op de grondvesten van de oude wachttoren.

Grote, beboomde en omheinde tuin met vierkant torenpaviljoen van zandsteen op gecementeerde basis met iets hoger halfrond traptorentje van baksteen. Twee bouwlagen onder licht hellende zinken bedaking, afgezet met ijzeren balustrade. Rechthoekige benedenvensters en spitsbogige op de tweede bouwlagen.

 • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Monumenten & Landschappen, Bestuur voor Monumenten en Landschappen, Provinciale Directie Antwerpen, beschermingsdossier.
 • BONNER P. en DIRIKEN P., Geogids Bornem, Hasselt, 1986, p. 65.
 • MAEREVOET J., Met Lupo van de Bron naar Bornem, Beveren, 1990, p. 70-71.
 • S.N.,Heemkundig Jaarboek, 1974, nummer 213.

Bron     : De Sadeleer S., Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Puurs, Klein Brabant, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 1995


Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Kasteel Dulft

 • Is deel van
  Kloosterstraat


Waarnemingen


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Motte den Dulft [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/1908 (Geraadpleegd op 23-06-2021)