Motte den Dulft

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Bornem
Deelgemeente Bornem
Straat Kloosterstraat
Locatie Kloosterstraat zonder nummer, Bornem (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Bornem (actualisaties: 01-01-2005 - 31-12-2005).
  • Adrescontrole Bornem (adrescontroles: 09-12-2007 - 09-12-2007).
  • Inventarisatie Bornem (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Motte den Dulft

Deze bescherming is geldig sinds 21-02-1978.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Motte den Dulft

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als cultuurhistorisch landschap Motte den Dulft: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 21-02-1978.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Motte den Dulft met torenpaviljoen. Benaming vermoedelijk afgeleid van de familie Van der Delft die in de 14de eeuw eigenaar was van dit domein.

Een motte bestond gewoonlijk uit twee delen: het opperhof, een kunstmatige heuvel waarop een donjon met militaire functie en het neerhof met economische functie (nummer 37).

Van de motte, eertijds omgracht en geïntegreerd in het verdedigingssysteem van Bornem en volgens sommige historici opklimmend tot de Gallo-Romeinse of Frankische periode, rest enkel de kunstmatig opgeworpen heuvel, die sterk begroeid is, onder meer met oude beuken, en waarin ijskelders zijn uitgegraven; de oude toren werd gesloopt in 1737 en de omringende gebouwen werd vernield in 1798 tijdens de Boerenkrijg. Huidige constructie als "observatoire", zie kadasterkaart van P.C. Popp (jaren 1860), opgericht in 1802 op de grondvesten van de oude wachttoren.

Grote, beboomde en omheinde tuin met vierkant torenpaviljoen van zandsteen op gecementeerde basis met iets hoger halfrond traptorentje van baksteen. Twee bouwlagen onder licht hellende zinken bedaking, afgezet met ijzeren balustrade. Rechthoekige benedenvensters en spitsbogige op de tweede bouwlagen.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Monumenten & Landschappen, Bestuur voor Monumenten en Landschappen, Provinciale Directie Antwerpen, beschermingsdossier.
  • BONNER P. en DIRIKEN P., Geogids Bornem, Hasselt, 1986, p. 65.
  • MAEREVOET J., Met Lupo van de Bron naar Bornem, Beveren, 1990, p. 70-71.
  • S.N.,Heemkundig Jaarboek, 1974, nummer 213.

Bron: De Sadeleer S., Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Puurs, Klein Brabant, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1995

Relaties

maakt deel uit van Kloosterstraat

Kloosterstraat (Bornem)

is gerelateerd aan Kasteel Dulft

Kloosterstraat 37, Bornem (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.