Stadswoning met houten puntgevel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Genthof
Locatie Genthof 7, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Stadswoning met houten puntgevel

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1974.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning met houten puntgevel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Diephuis met ongelijke travee-indeling en twee bouwlagen onder zadeldak, uit 15de of 16de eeuw. Op aanvraag van "Les Amis de Bruges", "Kunstige Herstelling" in 1912: ontpleisteren en gedeeltelijk vernieuwen van bakstenen plint, herstellingswerken aan betimmering. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1967 naar ontwerp van architect R. Platteeuw (Brugge) met betrekking tot betimmering en metselwerk; vernieuwen van bekapping. Houten puntgevel met verticale plankenbeschieting (eikenhout) tussen bakstenen brandmuren; tweede bouwlaag en top in overstek op de natuurstenen consoles van de bakstenen zijgevels. Geveltop onder invloed van de laatgotische vormentaal, zie spitsbogig windbord; windveer. Begane grond in baksteenbouw met houten vijflicht en deur in de vierde travee, volgens L. Devliegher van 1886. Gekoppelde houten kruiskozijnen met glas in lood op de bovenverdieping. Zolderluik opgevat als bolkozijn.

Interieur. Laatgotische schouw op de beneden- en bovenruimte; houten spiltrap, tegen rechter zijmuur.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorgµ West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier 202/401.
  • Stadsarchief Brugge, Portefeuille 101, nr. 21; Bouwvergunningen, nr. 798/1968.
  • CONSTANDT L. (ed.), Stenen herleven, 111 jaar "Kunstige Herstellingen" in Brugge 1877-1988, 1988, p. 139-140.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 93-94.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Genthof

Genthof (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.