erfgoedobject

Pastorie van Sint-Walburga

bouwkundig element
ID
29728
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29728

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige pastorie van Sint-Walburga. Heden dubbelhuis van vier + drie traveeën en drie bouwlagen onder afgewolfd zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen). Oorspronkelijke 17de-eeuwse puntgevel van drie traveeën en twee bouwlagen eind 18de eeuw samengevoegd met aanpalend huis links. 1854: aanbrengen van lekdrempels. Verankerde bakstenen witbeschilderde lijst- en schermgevel boven een grijze plint. Rechthoekige muuropeningen in vlakke omlijsting met oren. Bewaard 19de-eeuws houtwerk en luiken op begane grond. Op de hoek prijkt Mariabeeld met Kind onder baldakijn, uit de tweede helft van de 20ste eeuw. Verankerde bakstenen zijgevel opgevat als lijstgevel van drie en twee bouwlagen, soortgelijke achtergevel met punttop. Imposante schoorsteenschacht.

Interieur. Kelder onder 17de-eeuws diephuis met tongewelf, kleinere kelder met tongewelf onder rechter deel. Sommige kamers bewaren 18de-eeuwse aankleding, zie kamer rechts. met schouw in Lodewijk XVI-stijl, linker kamer met plafondlijstwerk. Resten van oude balklagen en 17de-eeuwse kapconstructie.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 102/1854.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 359.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Pastorie van Sint-Walburga [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29728 (Geraadpleegd op )