erfgoedobject

Loopgraven Kompveld

landschappelijk element
ID: 308005   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308005

Beschrijving

Ten zuiden van het Albertkanaal in Gellik ligt een sterk vergraven terrein met de sporen van loopgraven in het microreliëf. Op het einde van de jaren 1930 kwam hier de Dekkingstelling tot stand, een bunkerlinie langs het Albertkanaal die deel uitmaakte van de Belgische verdediging tegen een invasie vanuit Duitsland. Specifiek voor deze sectie waren de hoog gelegen kanaalbermen, omdat het Albertkanaal er door de waterscheiding tussen de Maas en de Schelde ging. En bovendien stak de spoorweg Hasselt-Maastricht er het Albertkanaal over. Die maakte dat de locatie extra versterking nodig had. Alleen op deze plek is de dekkingstelling in de diepte uitgebouwd met een reeks oeverbunkers in de laagte van het kanaal en vier mitrailleurbunkers op de hoger gelegen bermen. De mitrailleurbunkers bewaakten ook de grensoverschrijdende spoorweg Hasselt-Maastricht.

Een Amerikaanse luchtfoto uit 1944 toont aan dat de omgeving stevig werd verdedigd. Er waren niet alleen de Belgische bunkers  van het einde van de jaren 1930, maar aan weerszijden van het kanaal bevonden zich loopgraven, het meest uitgebouwd op de noordelijke oever. Daar zijn de loopgraven inmiddels verdwenen, door de verbreding van het Albertkanaal tussen 1988 en 2003. De structuren op de zuidelijke oever hebben niet de vorm of de lengte van de meeste gekende loopgravensites. In Gellik gaat het enkel om korte fragmenten die verspreid bewaard liggen in de voormalige spoorwegberm. Sommige uitgravingen vertonen aan het uiteinde een verbreding. Mogelijk gaat het hier om dug-ins.

 

  • UGent - Provincie Limburg, project 'Onder de Radar', databank luchtfoto's, nr. 46119: Amerikaanse luchtfoto van het Albertkanaal in Gellik, 29 oktober 1944, origineel in National Archives and Records Administration (NARA).
  • Informatie Vlaanderen, Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 1 m, afgeleid van LiDAR-hoogtegegevens, 2013-2015, kaartblad 29.
  • JANSSEN E. 2006: Dekkingstelling Albertkanaal: sector Briegden-Hasselt, Vesting, 1, 17-19.
  • VERNIER F. 2007: Les fortifications belges au 10 mai 1940, La défense du canal Albert et des canaux extérieurs, La Belgique sous les armes special 3, Erpe.

Auteurs :  Verboven, Hilde
Datum  : 20-08-2020


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Loopgraven Kompveld [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308005 (Geraadpleegd op 28-09-2020)