erfgoedobject

Kasteeldomein Van Acker

bouwkundig element
ID
35657
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35657

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kasteel Van Acker
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Kasteeldomein Van Acker
    Deze bescherming is geldig sinds 03-07-1981

Beschrijving

Kasteel Van Acker, heden gemeentehuis met bijbehorend openbaar park van 5 hectare tegenover de westgevel van de parochiekerk. Minstens sinds de eerste helft van de 19de eeuw bevond zich ter hoogte van het huidige kasteelpark een lusttuin met woning, vermoedelijk een buitenplaats ingeplant aan de steenweg bij de hoek met de Kerkhamstraat (heden verdwenen). In 1898 aangekocht door T. Libbrecht-Soupart, advocaat en van 1900 tot 1924 burgemeester van Destelbergen. T. Libbrecht liet in 1913 het huidige kasteel bouwen. Na de dood van Mevrouw Libbrecht-Soupart (1914) bleef het kasteel onafgewerkt aan de binnenzijde en werd ten slotte in 1923 in die toestand met park verkocht aan M. Van Acker Herry (Sint-Denijs-Westrem) die het als eerste permanent kwam bewonen. Sinds 1974 eigendom van de gemeente Destelbergen.

Kasteel in neo-Lodewijk XVI-stijl met monumentale allure, gebouwd in 1913, naar verluidt naar ontwerp van architect Jozef De Bosscher (Heusden). Het materiaalgebruik, namelijk grote blokken Euvillesteen, draagt bij tot het prestigieuze karakter en versterkt de indruk van beïnvloeding door de klassieke Franse kasteelarchitectuur. Onderkelderd min of meer rechthoekig gebouw van twee verdiepingen met mansardedak. Voorgevel met volledig symmetrische gevelordonnantie: centrale toegangstrap naar het brede vooruitgeschoven terras tussen de uitspringende hoekrisalieten. Gelijkaardige achtergevel doch zuidoostelijk hoekrisaliet verhoogd tot zware torengeleding met koepelvormig dak. Opvallende sculpturale geveldecoratie, op enkele plaatsen voorzien van de initialen L en S van de oorspronkelijke bouwheer. Markerende omlopende gevelbekroning met in de attiek verwerkte balustrades, mansardevensters en accentuerende siervazen.

  • IMSCHOOT M. - VAN LAEKEN B., Theophilus Libbrecht, gewezen burgemeester te Destelbergen, in Heemkundig Nieuws, XI, 5, 1983, s.p.

Bron     : Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 1989

Aanvullende informatie

Het kasteel wordt omgeven door een park in landschappelijke stijl met een onregelmatige vijver, een serre en een aantal oude en mooi ontwikkelde exemplaren van beuk, eik en haagbeuk. Het park wordt langs de straatzijde deels afgesloten door een geschoren haag en deels door een omheiningsmuur, waartegen aan de oostzijde verschillende 19de-eeuwse dorpswoningen zijn aangebouwd.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000652, Domein Van Acker (H. Van den Bossche, 1981).
Auteurs : Van den Bossche, Hedwig
Datum: 14-07-2015

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasteeldomein Van Acker [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35657 (Geraadpleegd op 13-06-2021)