Hoeve van het kasteel van Ottegraeven

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente 's Gravenvoeren
Straat Ottegraeven
Locatie Ottegraeven 5-7, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Voeren (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve van het kasteel van Ottegraeven

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Altenbroek en Voervallei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 20-12-2018.

is deel van de bescherming als monument Kasteel Ottegraven

Deze bescherming is geldig sinds 15-12-2014.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Kasteeldomein van Ottegraeven

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Altenbroek en Voervallei met omgeving

Deze bescherming was geldig van 21-12-2017 tot 20-12-2018.

Beschrijving

Voormalige hoeve van het kasteel Ottegraeven, gebouwd na de bouw van het kasteel van H.-F. Bonhome, in 1732-1733. De oudste gedeelten dateren uit deze periode. Eind 19de eeuw wordt de hoeve gesplitst met bouw van een nieuw stalgedeelte (1897) en woonhuis (1901); laatstgenoemde delen vormen thans nummer 5.

De oorspronkelijke hoeve was U-vormig, met de open zijde van het erf naar het kasteel toe. Rechthoekig gekasseid erf met mestvaalt. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen). Gesmeed ijzeren muurankers met krullen.

De centrale vleugel, aan de straat gelegen, omvat van oost naar west: het woonhuis, een in de eerste helft van de 19de eeuw aan straatzijde gedichte doorgang (inrijpoort?) en de stal. Het woonhuis telt vier traveeën en anderhalve bouwlaag met kelder. Rechthoekige vensters uit de eerste helft van de 19de eeuw, van hergebruikte kalksteen met sponningbeloop, waarschijnlijk afkomstig van de vensters uit de eerste helft van de 18de eeuw; een venster in de straatgevel draagt het jaartal 1732. De stal is voorzien van een rechthoekig venster en dito deuren in kalkstenen omlijsting; de middenste deur is op de latei gedateerd 1733.

De twee haakse vleugels zijn dwarsschuren, de oostelijke thans omgevormd tot stal en opgenomen bij de hoeve nummer 5. Bakstenen korfboogpoorten; die van de oostelijke vleugel, thans gedicht, voorzien van kalkstenen posten, imposten en sluitstenen.

De straatzijde vertoont vensters uit de 19de eeuw, onder meer houten kozijnen met sponning, en op de plaats van de voormalige toegang tot het erf, een rechthoekige deur uit de eerste helft van de 19de eeuw in een omlijsting van hergebruikte kalksteen, en met oorspronkelijk houtwerk.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van Altenbroek en Voervallei met omgeving

's Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren (Voeren)

maakt deel uit van Kasteeldomein van Ottegraeven

Ottegraeven 3-7, Voeren (Limburg)

maakt deel uit van Ottegraeven

Ottegraeven (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.