erfgoedobject

Burgerhuis en bedrijfsgebouw

bouwkundig element
ID
83945
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83945

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Burgerhuis met L-vormige plattegrond ingeplant op straathoek. Volledig ingesloten binnentuin door hekwerk, een omlopende muur en een voormalig bedrijfsgebouw van de Rotstraat afgescheiden.

Volgens historisch kaartmateriaal van 1775 is de site reeds bebouwd met een U-vormig volume. In 1895 vervangen door huidig gebouw met L-vormige plattegrond en eind 19de-eeuws voorkomen. Grondig gerenoveerd in de tweede helft van de 20ste eeuw.

Volgens de literatuur en mondelinge bron in het begin van de 20ste eeuw herberg-slagerij van Desiré Malfliet. Heden privéwoning.

Verankerde baksteenbouw van zes traveeën en twee bouwlagen onder een leien zadeldak. Thans met vlakke bakstenen voorgevel, maar volgens oude prentbriefkaarten voorheen met een beraping. Rechthoekige vensters op lekdrempels, aanvankelijk op de begane grond met twee hogere vensters en voorzien van luiken.

Sieranker met jaartal "1789" in rechter zijtravee boven drie kleine venstertjes, louter om decoratieve redenen geplaatst in de tweede helft van de 20ste eeuw, volgens oude prentbriefkaarten op de plaats van een omlijst aanplakbord. Zeer fraaie spiegelboogvormige voordeur met gedeeld bovenlicht gevat in een dito geprofileerde hardstenen omlijsting met siersluitsteen in Lodewijk XVI-stijl (herkomst onbekend).

Achterliggende voormalige fabriekgebouwen grenzend aan de splitsing Rotstraat en Kapellestraat aanvankelijk horend bij het belendende pand nr. 34. Massief bakstenen gebouw met afgeronde hoek, schermgevel, een aantal kleine bovenvenstertjes en centraal een poortdoorrit onder een laadluik, dat de hele hoek in beslag neemt. Opgetrokken in modernistische stijl in opdracht van brouwer Gerard van Damme in 1932 naar ontwerp van architect Adolf Keppens (Zele) bestemd als bierstapelplaats met ijsfabriekje, ter vervanging van het door hem in 1923 in de Langemuntstraat opgerichte bedrijfje. Naar verluidt activiteiten stopgezet bij het overlijden van Gerard Van Damme in 1967. Later nog gebruikt als magazijn, atelier en berging.

  • Mondelinge informatie verstrekt door Mevr. Cool.
  • BOONE L., Architectuurinventaris Zele. Overzicht architectuur in Zele, hoofdzakelijk 1900-1960 aangevuld met opmerkelijke realisaties uit andere periodes (onuitgegeven document), Zele, 2005-2006.
  • BOONE L., Zeelse "aannemers-ontwerpers", ontwerpers van gebouwen en architecten 1900-1960, in Heem- en Oudheidkundige Kring Zele, Jaarboek Nr. 35, 2004, p. 261.
  • BOONE L., Brouwers en brouwerijen in Zele, in Heem- en Oudheidkundige Kring Zele, Jaarboek Nr. 29, 1998, p. 166.
  • COENE F., Ommelooper ende Terrier ofte Landt ende Caertebouck der prochie van Zele liggende binnen den lande van Dendermonde. Bewerking op het landboek uit 1775 door Frank Coene, 2dln, Zele, 2000.
  • DE VUYST M., Zele uit het verleden, Zele, 1986, p. 62.
  • DE VUYST M., Zele zoals vroeger, s.l., 1981, p. 95.

Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis en bedrijfsgebouw [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83945 (Geraadpleegd op )