459 resultaten


ID: 58028 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Bartholomeus

Doelhofstraat zonder nummer (Zuienkerke)
Toren en noordelijke transeptarm beschermd als monument bij R.B. van 05.11.1946; uitbreiding tot bescherming als monument van de ganse kerk bij M.B. van 19.01.1993. Parochiekerk van Nieuwmunster, gelegen centraal in het straatdorp, omgeven door ommuurd kerkhof, met ten westen daarvan een kerkplein met vrijheidsboom.


ID: 57998 | Bouwkundig element

't Benedicten Colaertshof, hoeve met losse bestanddelen

Mareweg 5 (Zuienkerke)
Mareweg nr. 5. Hoeve "'t Benedicten Colaertshof", hoeve op de hoek met de onverharde weg richting "'t Pottemaeckershof" (cf. Loweg nr. 2). Eerste vermelding van de "Benedicten ofstede" ca. 1300; aanduiding zonder naam op Ferrariskaart (1770-1778) en Atlas der Buurtwegen (ca. 1845). Vermoedelijk vroeger eigendom van Benedictijnerabdij. Losstaande, in U-vorm geplaatste bakstenen bestanddelen onder


ID: 57959 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Bavo en Machutus

Pastoriestraat 12 (Zuienkerke)
Gelegen in dorpsgezicht en beschermd als monument bij M.B. van 19.01.1993.


ID: 38399 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Michiel, Cornelius en Ghislenus

Gildestraat 12 (Zulte)
Hallenkerk met kruisingstoren op vierkante basis van Doornikse steen en westgevel van Doornikse kalksteen uit de 13de of 14de eeuw, na vernielingen wederopbouw in de eerste helft van de 17de eeuw, binnen deels ommuurd kerkhof.


ID: 23236 | Bouwkundig element

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Kerkplein 1 (Zutendaal)
Gotische kerk, gebouwd begin 14de eeuw. Het gewelf en het bovengedeelte van het koor dateren mogelijk van na de brand van 1598. In 1896 werden de oorspronkelijke zijbeuken en transept afgebroken en vervangen door de huidige vergrote zijbeuken en dito transeptarmen.


ID: 44025 | Bouwkundig element

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Latemdreef 30 (Zwalm)
Vroeggotische kruiskerk met kruisingstoren van Doornikse kalksteen en veldsteen uit eind 13de eeuw - begin 14de eeuw, grondig gerestaureerd en vergroot in neogotische stijl in 1906-1910, omringend kerkhof met lage bakstenen muur.


ID: 45298 | Bouwkundig element

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw met kerkhof

Rozebekeplein 13 (Zwalm)
Een eerste kerkje, een romaans zaalkerkje, dateert uit eind 11de of begin 12de eeuw, latere aanpassingen en uitbreidingen, omringd door een klein kerkhof omsloten door een lage bakstenen kerkhofmuur.


ID: 81306 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Dionysius en Sint-Genesius

Kerkeberg zonder nummer (Zwevegem)
Hoger gelegen georiƫnteerd driebeukig bedehuis. Het patronaat van de kerk behoorde toe aan de groot-vicarissen van het Doornikse kapittel. Tot voor 1970 omgeven door ommuurd kerkhof.


ID: 14687 | Bouwkundig element

Parochiekerk Heilige Kruisverheffing

Dorp West zonder nummer (Zwijndrecht)
Gotische kerk met romaanse kern, aanvankelijk toegewijd aan Sint-Amandus, in de 17de eeuw aan het Heilig Kruis. Het oostelijk deel van het schip, de dwarsbeuk en de onderbouw van de toren zijn resten van de romaanse kerk uit de 12de eeuw.