4040 resultaten


ID: 45191 | Bouwkundig element

Bergendrieshoeve

Krekelstraat 3 (Zwalm)
Eén van de zeldzame voormalige hoeven in de straat met bewaard voorkomen uit de tweede helft van de 19de eeuw.


ID: 45221 | Bouwkundig element

't Hof ter Linde

Langemuntstraat 19 (Zwalm)
Voormalige hoeve uit het tweede kwart van de 19de eeuw, later in de loop van de 19de eeuw bijgebouwde dienstgebouwen, schuur en bakhuis.


ID: 44031 | Bouwkundig element

Burgerhuis

Latemdreef 53 (Zwalm)
Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit midden 19de eeuw, voortuintje afgesloten door ijzeren hekwerk.


ID: 44032 | Bouwkundig element

Pastorie Onze-Lieve-Vrouwparochie

Latemdreef 55 (Zwalm)
Dubbelhuis met middentravee bekroond door driehoekig pseudo-fronton met oculus, gelegen in tuin met achterin Mariagrot, gebouwd naar ontwerp van P. De Clercq in 1847.


ID: 45222 | Bouwkundig element

Herenhuis

Lindestraat 6 (Zwalm)
Ruim woonhuis met haakse bijgebouwen in U-vormige opstelling en losstaande stallen, uit het tweede kwart van de 19de eeuw, afgesloten door ijzeren hek aan bakstenen pijlers met aan weerszij een straatmuur.


ID: 45332 | Bouwkundig element

Dorpswoning

Moldergem 1 (Zwalm)
Hoekhuis van twee bouwlagen onder pannendak, uit het tweede kwart van de 19de eeuw.


ID: 45335 | Bouwkundig element

Moldergemhoeve

Moldergem 116 (Zwalm)
Gesloten hoeve uit midden 19de eeuw, en vernieuwingen na brand in 1912, boerenwoning, stallen en een dwarsschuur gedateerd 1851, op hoek van het omhaagde perceel een kapelletje.


ID: 44014 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Oude Scheldestraat 11 (Zwalm)
Hoeve met achterin gelegen boerenwoning onder tentdak uit het tweede kwart van de 19de eeuw en 19de-eeuwse dienstgebouwen, van de straat afgesloten door bakstenen muur.


ID: 45344 | Bouwkundig element

Dorpswoning

Vredesplein 17 (Zwalm)
Dorpswoning van zes traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak, gedateerd van 1837, voortuin afgesloten door ijzeren hekwerk op bakstenen muur met centraal een doorgang.


ID: 45346 | Bouwkundig element

Herberg Zwalmhoeve en slagerij

Vredesplein 25 (Zwalm)
Dorpswoning van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, gebouwd circa 1830 en in gebruik als woning, school, herberg en hoeve, circa 1920 herberg-slagerij.