4025 resultaten


ID: 81330 | Bouwkundig element

Meisjesschool

Rodewilgenstraat 6 (Zwevegem)
Rodewilgenstraat nr. 2. Voormalige meisjesschool, heden ontmoetingscentrum <italic>Ter Streye</italic>. Deel uitmakend van het klooster van de Zusters van Liefde cf. Koffiestraat. In 1811 oprichting van armenschool, door weduwe J.-B. Vanhuffel-Decock en haar dochters. In 1815 werd de stichting overgedragen aan de Gentse kanunnik Triest, stichter van de congregatie van de Zusters van Liefde


ID: 81347 | Bouwkundig element

Historische hoeve De Rode Poort of Ter Streyen

Streyestraat 24 (Zwevegem)
Streyestraat nr. 24/ Rodewilgenstraat. Historische hoeve z.g. "<italic>De Rode Poort</italic>" of "<italic>Ter Streyen</italic>". Aan de straat gelegen gesloten hoeve met bakstenen bestanddelen met pannen zadeldaken. Deels uit het midden van de 19de eeuw, maar teruggaand op oudere kern. Oudste vermelding als ter Streyen in kerkrekening van 1476. Op de Ferrariskaart (1770-1778) vermeld als


ID: 14686 | Bouwkundig element

Station

Burchtsestraat 142, 144 (Zwijndrecht)
Voormalig station op de spoorlijn Antwerpen-Sint-Niklaas, laatstgenoemde aangelegd in 1844.


ID: 14688 | Bouwkundig element

Klooster- en schoolgebouw

Dorp Oost 25 (Zwijndrecht)
Imposant klooster- en schoolgebouw van 1841-42 met latere derde verdieping van de zusters van de kindsheid Jezus.


ID: 14690 | Bouwkundig element

Burgerhuis

Dorp Oost 43 (Zwijndrecht)
In kromming van de weg en schuin ingeplant ten opzichte van de rooilijn. Bakstenen huis met tuin, afgesloten door ijzeren hek tussen bakstenen pijlers.