4035 resultaten


ID: 45332 | Bouwkundig element

Dorpswoning

Moldergem 1 (Zwalm)
Hoekhuis van twee bouwlagen onder pannendak, uit het tweede kwart van de 19de eeuw.


ID: 45335 | Bouwkundig element

Moldergemhoeve

Moldergem 116 (Zwalm)
Gesloten hoeve uit midden 19de eeuw, en vernieuwingen na brand in 1912, boerenwoning, stallen en een dwarsschuur gedateerd 1851, op hoek van het omhaagde perceel een kapelletje.


ID: 44014 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Oude Scheldestraat 11 (Zwalm)
Hoeve met achterin gelegen boerenwoning onder tentdak uit het tweede kwart van de 19de eeuw en 19de-eeuwse dienstgebouwen, van de straat afgesloten door bakstenen muur.


ID: 45344 | Bouwkundig element

Dorpswoning

Vredesplein 17 (Zwalm)
Dorpswoning van zes traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak, gedateerd van 1837, voortuin afgesloten door ijzeren hekwerk op bakstenen muur met centraal een doorgang.


ID: 45346 | Bouwkundig element

Herberg Zwalmhoeve en slagerij

Vredesplein 25 (Zwalm)
Dorpswoning van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, gebouwd circa 1830 en in gebruik als woning, school, herberg en hoeve, circa 1920 herberg-slagerij.


ID: 45350 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Denijs

Vredesplein 36 (Zwalm)
Driebeukige basilicale kerk met zeskantige houten kruisingstoren, ingeplant op een verhevenheid in een ommuurd kerkhof, ten westen calvariekapel in neoclassicistische stijl.


ID: 92372 | Bouwkundig element

Orgel parochiekerk Sint-Amandus

Zwevegem (Zwevegem)
Reeds in 1680 was er een orgel aanwezig. Het huidig instrument is een werk van Ch.-L. Van Houtte (Vichte), uit 1835. Een totale ombouw werd uitgevoerd door Ch. Anneessens (Geraardsbergen), in 1887.


ID: 80859 | Bouwkundig element

Kapel Milanen

Bellegemstraat 1 (Zwevegem)
Neogotische kapel gebouwd in 1846-1847 in opdracht van Baron Félix de Béthune en naar ontwerp van Jean Baptist (de) Béthune.


ID: 81277 | Bouwkundig element

Vrijstaande dorpswoning

Helkijnstraat 4, 6 (Zwevegem)
Helkijnstraat nr. 6. Vrijstaande dorpswoning met twee aansluitende dwarse vleugels. Noordelijke vleugel wordt reeds weergegeven op het primitief kadasterplan (ca. 1835) en is eigendom van het "armbestuur". Vermoedelijk zijn het twee aparte woningen. In 1835 wordt een aansluitend L-vormige vleugel opgetrokken en krijgt het pand haar huidige opstelling. In 1926 wordt het pand uitgebreid in h


ID: 81306 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Dionysius en Sint-Genesius

Kerkeberg zonder nummer (Zwevegem)
Hoger gelegen georiënteerd driebeukig bedehuis. Het patronaat van de kerk behoorde toe aan de groot-vicarissen van het Doornikse kapittel. Tot voor 1970 omgeven door ommuurd kerkhof.