4053 resultaten


ID: 45326 | Bouwkundig element

Gesloten hoeve

Heufkensstraat 24 (Zwalm)
Voorheen één gesloten hoeve met oude kern, zijdelings op de straat ingeplante boerenwoning van 1840, circa 1900 werd een gedeelte van de schuur omgevormd tot woning.


ID: 45311 | Bouwkundig element

Hof van Vlaanderen

Heuvelgem 1/4 (Zwalm)
Hoeve van het gesloten type, zijdelings ingeplante boerenwoning uit het tweede kwart van de 19de eeuw, rechts paardenstallen, toegang naar erf opgenomen in dienstgebouw met dwarsschuur.


ID: 45179 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Amandus

Kerkstraat 31 (Zwalm)
Oorspronkelijk eenbeukig laat-Romaans zaalkerkje met recht afgesloten koor, opklimmend tot de 12de eeuw, vergroot in in 1834 en aangepast in 1868, ingeplant in kerkhof met ommuring van baksteen en betonplaten.


ID: 45191 | Bouwkundig element

Bergendrieshoeve

Krekelstraat 3 (Zwalm)
Eén van de zeldzame voormalige hoeven in de straat met bewaard voorkomen uit de tweede helft van de 19de eeuw.


ID: 45221 | Bouwkundig element

't Hof ter Linde

Langemuntstraat 19 (Zwalm)
Voormalige hoeve uit het tweede kwart van de 19de eeuw, later in de loop van de 19de eeuw bijgebouwde dienstgebouwen, schuur en bakhuis.


ID: 44031 | Bouwkundig element

Burgerhuis

Latemdreef 53 (Zwalm)
Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit midden 19de eeuw, voortuintje afgesloten door ijzeren hekwerk.


ID: 44032 | Bouwkundig element

Pastorie Onze-Lieve-Vrouwparochie

Latemdreef 55 (Zwalm)
Dubbelhuis met middentravee bekroond door driehoekig pseudo-fronton met oculus, gelegen in tuin met achterin Mariagrot, gebouwd naar ontwerp van P. De Clercq in 1847.


ID: 45222 | Bouwkundig element

Herenhuis

Lindestraat 6 (Zwalm)
Ruim woonhuis met haakse bijgebouwen in U-vormige opstelling en losstaande stallen, uit het tweede kwart van de 19de eeuw, afgesloten door ijzeren hek aan bakstenen pijlers met aan weerszij een straatmuur.


ID: 45332 | Bouwkundig element

Dorpswoning

Moldergem 1 (Zwalm)
Hoekhuis van twee bouwlagen onder pannendak, uit het tweede kwart van de 19de eeuw.


ID: 45335 | Bouwkundig element

Moldergemhoeve

Moldergem 116 (Zwalm)
Gesloten hoeve uit midden 19de eeuw, en vernieuwingen na brand in 1912, boerenwoning, stallen en een dwarsschuur gedateerd 1851, op hoek van het omhaagde perceel een kapelletje.