4050 resultaten


ID: 45350 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Denijs

Vredesplein 36 (Zwalm)
Driebeukige basilicale kerk met zeskantige houten kruisingstoren, ingeplant op een verhevenheid in een ommuurd kerkhof, ten westen calvariekapel in neoclassicistische stijl.


ID: 92372 | Bouwkundig element

Orgel parochiekerk Sint-Amandus

Zwevegem (Zwevegem)
Reeds in 1680 was er een orgel aanwezig. Het huidig instrument is een werk van Ch.-L. Van Houtte (Vichte), uit 1835. Een totale ombouw werd uitgevoerd door Ch. Anneessens (Geraardsbergen), in 1887.


ID: 80859 | Bouwkundig element

Milanenkapel

Bellegemstraat zonder nummer (Zwevegem)
Neogotische kapel gebouwd in 1846-1847 in opdracht van Baron Félix de Béthune en naar ontwerp van Jean Baptist (de) Béthune.


ID: 81277 | Bouwkundig element

Vrijstaande dorpswoning

Helkijnstraat 4-6 (Zwevegem)
Helkijnstraat nr. 6. Vrijstaande dorpswoning met twee aansluitende dwarse vleugels. Noordelijke vleugel wordt reeds weergegeven op het primitief kadasterplan (ca. 1835) en is eigendom van het "armbestuur". Vermoedelijk zijn het twee aparte woningen. In 1835 wordt een aansluitend L-vormige vleugel opgetrokken en krijgt het pand haar huidige opstelling. In 1926 wordt het pand uitgebreid in h


ID: 81306 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Dionysius en Sint-Genesius

Kerkeberg zonder nummer (Zwevegem)
Hoger gelegen georiënteerd driebeukig bedehuis. Het patronaat van de kerk behoorde toe aan de groot-vicarissen van het Doornikse kapittel. Tot voor 1970 omgeven door ommuurd kerkhof.


ID: 81330 | Bouwkundig element

Meisjesschool

Rodewilgenstraat 6 (Zwevegem)
Rodewilgenstraat nr. 2. Voormalige meisjesschool, heden ontmoetingscentrum <italic>Ter Streye</italic>. Deel uitmakend van het klooster van de Zusters van Liefde cf. Koffiestraat. In 1811 oprichting van armenschool, door weduwe J.-B. Vanhuffel-Decock en haar dochters. In 1815 werd de stichting overgedragen aan de Gentse kanunnik Triest, stichter van de congregatie van de Zusters van Liefde


ID: 81347 | Bouwkundig element

Historische hoeve De Rode Poort of Ter Streyen

Streyestraat 24 (Zwevegem)
Streyestraat nr. 24/ Rodewilgenstraat. Historische hoeve z.g. "<italic>De Rode Poort</italic>" of "<italic>Ter Streyen</italic>". Aan de straat gelegen gesloten hoeve met bakstenen bestanddelen met pannen zadeldaken. Deels uit het midden van de 19de eeuw, maar teruggaand op oudere kern. Oudste vermelding als ter Streyen in kerkrekening van 1476. Op de Ferrariskaart (1770-1778) vermeld als


ID: 14686 | Bouwkundig element

Station

Burchtsestraat 142-144 (Zwijndrecht)
Voormalig station op de spoorlijn Antwerpen-Sint-Niklaas, laatstgenoemde aangelegd in 1844.


ID: 14688 | Bouwkundig element

Klooster- en schoolgebouw

Dorp Oost 25 (Zwijndrecht)
Imposant klooster- en schoolgebouw van 1841-42 met latere derde verdieping van de zusters van de kindsheid Jezus.


ID: 14690 | Bouwkundig element

Burgerhuis

Dorp Oost 43 (Zwijndrecht)
In kromming van de weg en schuin ingeplant ten opzichte van de rooilijn. Bakstenen huis met tuin, afgesloten door ijzeren hek tussen bakstenen pijlers.