Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

125 resultaten


ID: 135295 | Landschappelijk geheel

Lozerheide en kasteeldomein Het Lo

Bocholt, Kaulille (Bocholt), Hamont (Hamont-Achel)
Het kasteeldomein Het Lo is een bakstenen complex van 1875, bestaande uit een alleenstaand kasteel, een voormalig koetshuis en een T-vormig dienstgebouw dat tussen het koetshuis en het kasteel gelegen is. De gebouwen liggen in een ruim park in landschapsstijl. Meerdere dreven geven toegang tot het domein. Het landschap rondom het domein is zeer gevarieerd. Akkers, weilanden, naaldbossen, populieren - en eikenbossen wisselen elkaar af. De Watering ligt ten zuiden van het kasteeldomein. In het verleden werd deze Watering aangelegd om de schrale heidegronden landbouwkundig te valoriseren. Vanaf 1918 werden door de firma Union Allumetière populieren aangeplant op de percelen. Vanaf het eind van de 20ste eeuw werden vele percelen omgezet naar andere loofhoutsoorten. De Zuid-Willemsvaart gelegen op de zuidoostgrens is aangelegd in de periode 1821-1826.


ID: 80030 | Bouwkundig element

Parochiekerk Salvator Mundi

't Lo (Hamont-Achel)
Overwegende traditionele baksteenbouw met sporadische afwerking van hardsteen, waarbij gebruik wordt gemaakt van het moderne beton voor stijlen en dorpels van muuropeningen en aluminium voor deuren. Opgetrokken in 1963-64.


ID: 80031 | Bouwkundig element

Schoolgebouw met onderwijzerswoning

't Lo 13 (Hamont-Achel)
Vlak aan de straat en achter een beukenhaag gelegen, langgestrekt gebouw van veertien traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, van 1903 (linkertraveeën) en 1930 (rechtertraveeën).


ID: 80032 | Bouwkundig element

Café en winkel

't Lo 46 (Hamont-Achel)
Alleenstaand dubbelhuis, voormalig café en winkel, heden woning; vijf traveeën en één bouwlaag onder geknikt zadeldak, van 1914.


ID: 135298 | Landschappelijk geheel

Vallei van de Warmbeek en kasteel van Beverbeek

Achel, Hamont (Hamont-Achel), Sint-Huibrechts-Lille (Pelt)
Het gebied ligt in de vallei van de Warmbeek, ten oosten van de dorpskern van Achel. Het is een vlak landschap dat zich uitstrekt vanaf de Belgische -Nederlandse grens tot aan de het kanaal Bocholt - Herentals. Belangrijke erfgoedelementen zijn o.a. het domein van de Achelse Kluis, de kasteeldomeinen van Beverbeek en Genebroek, de site van de Tomp, het voormalige Franciscanessenklooster Catharinadal en de Watering. De Warmbeek doorstroomt het gebied in noordelijke richting en overschrijdt de grens ter hoogte van de Achelse Kluis. Kenmerkend voor de vallei is de grote afwisseling van graslanden, broekbossen en populierenaanplantingen. Op de hoger gelegen delen is het natuurlijk bostype het voedselarme, zure eiken -berkenbos.


ID: 140048 | Archeologisch geheel

Historische stadskern van Hamont

Hamont (Hamont-Achel)
Deze zone omvat de historische stadskern van Hamont.


ID: 80062 | Bouwkundig element

Douanewoningen De Acht Zaligheden

Achel Statie 11-25 (Hamont-Achel)
De oorspronkelijke zes woningen van deze "kazerne" werden in 1871 opgetrokken. In 1888 werden links nog twee woningen bijgebouwd.


ID: 80066 | Bouwkundig element

Dorpswoning

Achel Statie 111 (Hamont-Achel)
Dorpswoning van vier traveeën en één bouwlaag onder geknikt zadeldak, uit eind 19de - begin 20ste eeuw.


ID: 80063 | Bouwkundig element

Alleenstaand burgerhuis Les Agnelets

Achel Statie 35 (Hamont-Achel)
an een omhaagd voortuintje voorzien, alleenstaand burgerhuis. Baksteenbouw met gecementeerde muurbanden en omlijstingen, beschilderd op de eerste bouwlaag.


ID: 80064 | Bouwkundig element

Alleenstaand burgerhuis

Achel Statie 50 (Hamont-Achel)
Aan straatzijde van een ijzeren hek tussen gecementeerde pijlers voorzien, alleenstaand burgerhuis, combinatie van diep- en breedhuis, met dubbelhuisopstand, daterend van 1914-32.