27 resultaten


ID: 130404 | Landschappelijk element

Op stam gezette mispel

Blauwenbergstraat zonder nummer (Aalst)
Als enige getuige van een perceelrandbeplanting, tussen een reeds verdwenen boerenerf en een achterliggend weiland, staat hier eenzaam een op stam gezette mispel. Het is een cultuurvorm met grote vruchten die geënt is op een onderstam van meidoorn. Vermoedelijk heeft hij in een geschoren afsluitingshaag gestaan van meidoorn. Het was gebruikelijk om in de scheerhaag van meidoorn geënte mispels te laten groeien. De ent bevindt zich op een hoogte van 2,4 meter, de kruin heeft een doormeter van 6 meter en de stam heeft een respectabele omtrek van 110 cm.


ID: 131953 | Landschappelijk element

Afsluitingshaag bij boerenarbeidershuisje

Hooggoed 2 (Aalter)
Het erf wordt volledig omsloten door een geschoren erfafsluiting die in hoofdzaak bestaat uit meidoorn en voor een kwart uit haagbeuk. In de haag staan als struik uitgegroeide mispels, verder is de haag al dan niet op natuurlijke wijze verrijkt met es, eik, beuk, hazelaar, hulst, populier, roos, braam en wilde kamperfoelie.


ID: 132641 | Landschappelijk element

Rij mispels als perceelsrandbegroeiing

Binnendijkstraat zonder nummer (Bornem)
Een perceel weiland langs de Binnendijkstraat is aan de straatzijde begrensd door een sloot en een rij mispels.


ID: 133019 | Landschappelijk element

Houtkant met hazelaar

Eikerheide 6 (Bornem)
Een houtkant die uit hoofdzaak bestaat uit hazelaar met toevoegingen van mispel, zomereik en haagbeuk staat op de perceelsgrens van het erf met de aanpalende dreef. De hazelaars staan in een dicht plantverband waardoor de houtkant als afsluiting functioneert. Hazelaar en mispel zijn soorten waarvan de vruchten werden geoogst. Hazelaar, zomereik en haagbeuk lenen er zich toe om als hakhout te worden beheerd.


ID: 132541 | Landschappelijk element

Rij mispels bij Kasteeldomein Marnix van Sint-Aldegonde

Kasteelstraat (Bornem)
Langs een onverharde weg en begeleidende sloot werd een rij mispels aangeplant. Vermoedelijk werden deze fruitbomen aangeplant in functie van de jacht op het kasteeldomein van Marnix van Sint-Aldegonde.


ID: 132567 | Landschappelijk element

Gemengde houtkant langs gracht

Kattestraat zonder nummer (Bornem)
Langs een gracht die de administratieve grens vormt tussen de gemeenten Bornem en Sint-Amands staat een begeleidende houtkant met gele bindwilg, zwarte els, mispel en canadapopulier.


ID: 133477 | Landschappelijk element

Houtkant bij Mijnwerkerspad

Livierenstraat zonder nummer, Roensveldstraat zonder nummer, Verrebeke zonder nummer (Brakel)
De houtkant bevindt zich op de oostelijke en de westelijke talud van het Mijnwerkerspad, een voormalige spoorwegbedding. Hier is de spoorwegbedding ingegraven in de Wallekouter. Het huidige pad ligt in een holle weg gevormd door de taluds van de voormalige spoorwegbedding.


ID: 133422 | Landschappelijk element

Twee mispels bij erf

Poerensberg 2, Steneplein zonder nummer (Brakel)
Twee natuurlijk gevormde mispelstruiken, één op de perceelsgrens van een erf, en één op de perceelsrand tussen een akkerland en een pad.


ID: 131947 | Landschappelijk element

Gemengde afsluitingshaag

Boerestraat 9 (Deinze)
De gemengde afsluitingshaag van wilde mispel, tweestijlige meidoorn, eenstijlige meidoorn en hulst omsluit gedeeltelijk een erf langs de Boerestraat te Nevele. De haag werd oorspronkelijk geplant om het erf af te sluiten en als veekering.


ID: 39060 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein La Motte

Lumbeekstraat 20 (Dilbeek)
U-vormig classicistisch kasteel van 1773 ontworpen door Laurent-Benoît Dewez, omringd door een watergracht en gelegen in een boomrijk park.