Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

53 resultaten


ID: 130391 | Landschappelijk element

Opgaande grauwe abeel

Achtermaal zonder nummer, Maleveld zonder nummer (Aalst)
Een opgaande grauwe abeel als perceelsrandbegroeiing langs de losweg op Maleveld.


ID: 130395 | Landschappelijk element

Bomenrij van opgaande abelen, zwarte en Canadapopulieren

Blauwenbergstraat zonder nummer (Aalst)
Een perceel weiland dat deel uitmaakt van het erf van een recent verdwenen boerderij wordt begrensd door een gemengde bomenrij van 8 opgaande populieren bestaande uit 5 abelen, 2 Canadapopulieren en 1 zwarte populier. Zwarte populier is in Vlaanderen een uiterst zeldzame soort en komt als oudere boom nog hier en daar voor in erfgoedcontexten. Abeel als lijnaanplanting is eveneens een zeldzaamheid geworden en nagenoeg volledig vervangen door Canadapopulier.


ID: 303252 | Landschappelijk element

Demerpark

Parklaan zonder nummer (Bilzen)
Gemeentelijk park bij de Demer met onder meer een 55 m lange loofgang van haagbeuk, een relict van het oudere, op de Dépotkaart (1871) gesignaleerde park in landschappelijke stijl, dat deels bij het notarishuis Brugstraat nr. 49 werd aangelegd. Mooi bomenbestand.


ID: 132552 | Landschappelijk element

Linden en grauwe abelen bij Sint Rochuskapel

Hingenesteenweg 99 (Bornem)
De Sint-Rochuskapel ligt beneden het straatniveau langs de Hingenesteenweg. Het kapelhof bestaat uit een omhaagd perceeltje met twee linden en twee grauwe abelen die de vier hoeken van de kapel flankeren.


ID: 300797 | Landschappelijk element

Park van het Hof van Kerkom

Kerkstraat 8-12, 12A, 10A (Boutersem)
Het historische Hof van Kerkom bestaat uit een landhuis met ten noorden aansluitend de bijhorende hoeve, omgeven door park in landschappelijke stijl van circa 6 hectare, aangelegd in 1830-1840; het hof werd een verbouwd in 1878 tot kasteel en uitgebreid na 1902; het park werd aanzienlijk uitgebreid en heraangelegd rond 1880; tij­dens de Eerste We­reld­oorl­og her­aangelegd naar ontwer­p van J. Galoppin.


ID: 133458 | Landschappelijk element

Gemengde houtkant langs gracht

Evensveldstraat zonder nummer (Brakel)
De soortenrijke houtkant staat langs een perceelsgrens met een grachtje. Aan de westelijke zijde staan enkele omvangrijke veldesdoornen. Naast knotveldesdoorn bevat de houtkant ook knotwilgen. Er komen in de houtkant ook opgaande grauwe abelen, gewone essen en populieren van een oude variëteit voor. Meidoorn, sleedoorn en hazelaar behoren tot de natuurlijke verrijking van de houtkant.


ID: 133428 | Landschappelijk element

Gemengde houtkant en kaphaag van haagbeuk

Hayestraat zonder nummer, Hoogbos zonder nummer (Brakel)
De kaphaag van haagbeuk bevindt zich langs de westelijke en oostelijke perceelsgrens van een grasland. Aan de westzijde paalt aan de andere zijde van de haagbeukkaphaag een pad. De westelijke kaphaag maakt deel uit van een houtkant met hakhout van gewone es, opgaande bomen van zomereik, gewone es, grauwe abeel en één knotboom van zwarte els.


ID: 133430 | Landschappelijk element

Opgaande grauwe abeel op talud

Hayestraat zonder nummer, Hoogbos zonder nummer (Brakel)
De opgaande abeel staat op een talud ten oosten van een voetweg. De boom staat op de plaats waar het pad Hoogbos in de Hayestraat uitkomt. De grauwe abeel is de meest noordelijke boom van een zeer gevarieerde houtkant.


ID: 133405 | Landschappelijk element

Twee grauwe abelen als hoekbomen

Koningsweg zonder nummer (Brakel)
De twee opgaande grauwe abeelen staan in de hoek van een bos op de steilrand van de Sassegembeekvallei. De abelen staan aan de zijde van de kouter. De zwaarste boom meet een omtrek van 266 cm.


ID: 133412 | Landschappelijk element

Twee grauwe abelen in bosrand

Koningsweg zonder nummer (Brakel)
Twee grauwe abelen in de bosrand palend aan een weiland in de vallei van de Sassegembeek. De grauwe abeel op perceel 431F heeft een omtrek van 283 cm. De grauwe abeel op perceelsgrens van 430A en 428A heeft een omtrek van 208 cm.