367 resultaten


ID: 212906 | Bouwkundig element

Wederopbouwhoeve

Blauwepoortstraat 14 (Ieper)
Langs de straat gelegen wederopbouwhoeve, zonder dreef. Teruggaand op regionale hoevebouw; zie opstelling rond vierzijdig gekasseid erf van losse bestanddelen: boerenwoning (parallel met de weg), stallingen en schuur. Erftoegang eveneens gekasseid. Sobere baksteenarchitectuur.


ID: 214132 | Bouwkundig element

Wederopbouwwoning OSB van 1917

Werchtersebaan 22 (Tremelo)
Neotraditionele wederopbouwwoning opgericht tijdens de Eerste Wereldoorlog met steun van het Oeuvre Suisse en Belgique.


ID: 213136 | Bouwkundig element

Wederopbouwwoningen

Leuvensestraat 85-89 (Aarschot)
Drie enkelhuizen uit de jaren 1920 in de voor de wederopbouw typische regionalistische stijl.


ID: 214722 | Bouwkundig element

Wegkapel met linde

Vissegem zonder nummer (Brakel)
Wegkapelletje naast lindeboom op linker straathoek met Blomveld. Een eenvoudige lage rechthoekige bakstenen kapel met leien zadeldakje die sinds 1985-1986 een grotere kapel van na de Eerste Wereldoorlog vervangt.


ID: 212895 | Bouwkundig element

Wegkruis

Heidestraat zonder nummer (Lanaken)
Nieuw houten wegkruis, oorspronkelijk opgericht na de Tweede Wereldoorlog.


ID: 214720 | Bouwkundig element

Wegkruis met linde

Vissegem zonder nummer (Brakel)
Wegkruis naast één overblijvende van de twee vroeger flankerende Linden, aan hoek veldweg Klein Kapittel.


ID: 214721 | Bouwkundig element

Wegkruis met twee linden

Vissegem zonder nummer (Brakel)
In oorsprong oud wegkruis tussen twee met kruin vergroeide gekandelaberde Linden, schuin ingeplant op rechter straathoek met Blomveld, aan viersprong en tegenover Heringstraat. Houten kruis aan decoratief uitgesneden bord met dito afdak.


ID: 135405 | Landschappelijk geheel

West-Vlaamse heuvels en omgeving

Dranouter, Kemmel, Loker, Nieuwkerke, Westouter, Wulvergem (Heuvelland), Dikkebus, Vlamertinge, Voormezele (Ieper), Reningelst (Poperinge)
Dit gebied omvat de beboste heuvelrij van Vidaigneberg, Rodeberg, Scherpenberg en Monteberg-Kemmelberg en een aansluitend deel van de Douvebeekvallei alsook (delen van) de dorpen Reningelst, Westouter, Dikkebus, Kemmel, Dranouter, Nieuwkerke en Wulvergem. Nabij de heuveltoppen komen brongebieden en holle wegen voor. Vroege nederzettingen, waaronder een heuvelfort uit de Ijzertijd op de Kemmelberg en driesvormige pleinen, wijzen op een langdurige bewoning. De Dikkebusvijver op de afgedamde Kemmelbeek is een middeleeuws waterbevoorradingsbekken voor de stad Ieper. Een groot deel van de ankerplaats behoorde tot het frontgebied van de Eerste Wereldoorlog, waardoor dorpen en hoeven vaak bestaan uit wederopbouwarchitectuur. Er komen talrijke oorlogsgedenktekens, militaire begraafplaatsen en bunkers voor. Vanop de heuvelrij zijn er talrijke vergezichten.


ID: 135398 | Landschappelijk geheel

Westhoekduinen, duinen van Cabour, De Moeren en plateau van Izenberge

Adinkerke, De Panne (De Panne), Bulskamp, De Moeren, Houtem, Veurne (Veurne)
Deze ankerplaats omvat het gave zeeduinlandschap van strand en jonge duinen (Westhoekduinen, Krakeelduinen, het Calmeynbos en de Oosthoekduinen), het open poldergebied van Adinkerke, de fossiele binnenduinen van Adinkerke-Ghyvelde (met het domein Cabour en het Garzebekeveld), het rationeel ingerichte droogmakerijlandschap van de Frans-Belgische Moeren met een ringsloot, enkele resterende poldermolens en de zogenaamde Buitenmoeren en de overgang naar het Plateau van Izenberge met de dorpskernen van Houtem en Wulveringem en talrijke historische hoeven en gehuchten met landelijke bebouwing. De panoramische zichten naar de zee en naar het binnenland bieden weidse vergezichten.


ID: 300838 | Landschappelijk element

Wintereikenbosje

Kaaibeek zonder nummer (Herselt)
Tegenover de Kaaibeekhoeve bevindt zich een klein wintereikenbosje met nog enkele oude stoven iepenhakhout. In de 18de eeuw ging het om een redelijk open perceel met hierop hout dat mogelijk diende om de ovens te voeden. Het is niet duidelijk of het hier om opgaande bomen of hakhout of een combinatie van beiden gaat. Gezien de oude iepenstoven nu nog aanwezig, kunnen we veronderstellen dat er waarschijnlijk alleszins hakhout stond. Rijksarchief Brussel, Kaarten en plannen uit het Familie-archief de Merode-Westerlo, Figuratieve kaart van de bezittingen van de markies de Merode te Westerlo-Herselt (1787) opgemaakt door A. Meulemans, (KPT 2 n°01).