197 resultaten


ID: 58296 | Bouwkundig element

Burgerhuis Bloemendale

Dorpsstraat 17 (Sint-Laureins)
Alleenstaand burgerhuis met voortuin afgesloten door een fraai ijzeren hek, met voetgangershekje tegenover de deur en breed hek aan vierkante gemetste pijlers links van het huis.


ID: 58305 | Bouwkundig element

Café Concordia

Dorpsstraat 127 (Sint-Laureins)
Interbellumgebouw uit de jaren 1930, met opvallende dubbele pui voor café en winkel. Rijhuis met geel bakstenen parement, met twee bouwlagen en zwart pannen zadeldak, gemarkeerd door de dubbele winkel- en cafépui en de gevelbrede afgeronde erker op de bovenverdieping.


ID: 58288 | Bouwkundig element

Café Gemeentehuis

Sint-Jansstraat 122 (Sint-Laureins)
Gelegen aan de Sint-Jansbrug over het Leopoldkanaal. Het oude café, met één bouwlaag, werd tijdens de oorlog in 1940 totaal vernield en volledig heropgebouwd in 1941, nu twee bouwlagen hoog. Tijdens de beschietingen van oktober 1944 eveneens beschadigd. Bewaarde café-inrichting.


ID: 58266 | Bouwkundig element

Dorpswoning

Moershoofde 46 (Sint-Laureins)
Woonhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen), volgens het kadasterarchief daterend van 1868.


ID: 58297 | Bouwkundig element

Dorpswoning

Dorpsstraat 24 (Sint-Laureins)
Laag dorpshuis met oude kern van vijf traveeën onder geknikt zadeldak, opklimmend tot begin 19de eeuw. Beraapt voorgevelparement op een grijsgeschilderde plint. Rechthoekige, vlak omlijste muuropeningen; rolluiken en nieuw houtwerk.


ID: 58306 | Bouwkundig element

Dorpswoning

Dorpsstraat 142 (Sint-Laureins)
Laag dorpshuis van drie traveeën onder pannen zadeldak, in kern opklimmend tot eind 19de eeuw. Verankerd bakstenen parement met behouden originele getoogde muuropeningen met bewaard schrijnwerk en persiennes in de linker travee en aangepast verbreed venster in gecementeerde omlijsting rechts.


ID: 58309 | Bouwkundig element

Dorpswoning

Dorpsstraat 146 (Sint-Laureins)
Rijhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met behouden parement van beige faiencetegels met bruine banden en ontlastingsboogjes, op een tegel gesigneerd: "Raymond Bauters / Molenstraatje / Eecloo".


ID: 58328 | Bouwkundig element

Dorpswoning

Leemweg 23 (Sint-Laureins)
Dorpshuis met omhaagd voortuintje, oorspronkelijk één geheel vormend met nummer 21 en voortuintjes afgesloten door typische ijzeren hekken, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1908.


ID: 58334 | Bouwkundig element

Dorpswoning

Leemweg 47 (Sint-Laureins)
Alleenstaand dorpshuis, vroeger buurtwinkeltje, van drie traveeën onder pannen zadeldak, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1886. Gecementeerde straatgevel met schijnvoegen, rechthoekige muuropeningen met witgeschilderde hoekblokken en ontlastingsboogjes; nieuw schrijnwerk. Aflijnende geprofileerde daklijst.


ID: 58339 | Bouwkundig element

Dorpswoning

Leemweg 143 (Sint-Laureins)
Op de rooilijn ingeplante dorpswoning, volgens R. Bernaert heropgebouwd in 1877 als herberg "Vlak bij de straat". Thans gecementeerd en geelgeschilderd huis van vier traveeën onder pannen zadeldak.