21 resultaten


ID: 46559 | Bouwkundig element

Begijnhofkerk toegewijd aan Sint-Jan Evangelist en Heilige Begga

Begijnhof 39 (Hoogstraten)
De oude begijnhofkapel werd opgericht in 1381 ter plaatse van een bestaande bidplaats; ze bevond zich ter hoogte van het schip van de huidige kerk.


ID: 125415 | Bouwkundig geheel

Groot Begijnhof

Groot Begijnhof 1-94, 95 (Leuven)
Het grootste en oudste van de twee Leuvense begijnhoven werd gesticht in 1234. De begijnhofkerk Sint-Jan-de-Doper uit de 14de en 15de eeuw is het oudste gebouw van de site. De overige bebouwing met infirmerie, conventen en begijnhofhuizen dateert grotendeels uit de 16de en 17de eeuw.


ID: 213777 | Bouwkundig element

Begijnhofkerk Sint-Jan de Doper

Groot Begijnhof zonder nummer (Leuven)
De gotische begijnhofkerk is een driebeukig, basilicaal kerkgebouw van tien traveeën lang op een rechthoekige plattegrond, zonder transept of architecturaal gemarkeerde koorpartij. Begin van de bouw in 1305.


ID: 10140 | Bouwkundig element

Begijnhofkerk Sint-Margaretha

Sint-Margaretastraat zonder nummer (Lier)
In 1258 kregen de begijnen van de bisschop van Kamerijk de toelating tot het bouwen van een kapel en in 1259 tot het stichten van een eigen parochie.


ID: 122100 | Bouwkundig geheel

Groot Begijnhof

Acht-Zalighedenstraat 1-4, 6-32, Begijnenkerkhof 1-7, Cellebroedersstraat 11-13, Conventstraat 2-24, Fonteinstraatje 1-5, Guido Gezellelaan 15-63, Hoviusstraat 1-18, 19-23, Jezuspoort 2-6, Krankenstraat 1-11, Krommestraat 1-10, 11, Moreelstraat 2-3, 4-6, Nonnenstraat 1-36, 38-40, Schrijnstraat 18-20, 21-26, 28-32, Sint-Alexiusstraat 1-6, Sint-Beggastraat 1-6, 7-9, Twaalf-Apostelenstraat 1-32, Vrouw van Mechelenstraat 1-2, 4-22, 23-26, 28 (Mechelen)
Het Groot Begijnhof van Mechelen klimt op tot het einde van de 16de en de 17de eeuw. Gevestigd binnen een bestaande stadswijk, vormde het een stad in de stad.


ID: 3624 | Bouwkundig element

Begijnhofkerk Sint-Alexius en Catharina

Nonnenstraat 28 (Mechelen)
Barokke driebeukige zandstenen zaalkerk met vijfzijdige koorsluiting en achter het koor een oosttoren met twee zijruimten, aangevat in 1629.


ID: 23020 | Bouwkundig element

Begijnhofkerk Sint-Agnes

Begijnhof zonder nummer (Sint-Truiden)
Met de bouw van de kerk werd begonnen kort na de stichting van het begijnhof; de oudste gedeelten dateren uit de tweede helft van de 13de eeuw, en zijn voorzien van laatromaanse en vroeggotische elementen.


ID: 83775 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Begijnhofconvent met tuin en ruïne begijnhofkerk

Berg van Leningstraat 10, zonder nummer (Tienen)
Voormalig begijnhofconvent met kerkruïne van de begijnhofkerk, opgericht in vroeggotische stijl en gebouwd in twee campagnes: beuken en transept uit de tweede helft van de 13de eeuw, koor en kapellen uit de eerste helft van de 14de eeuw. De conventgebouwen hebben vermoedelijk een 16de-eeuwse kern, de zuidzijde en volledige zuidvleugel werden heropgebouwd na 1944, de westgevel werd opgericht tijdens de restauratiewerken van 1854; de tuin van het convent telt 49,10 are, met enkele bruine beuken en een rond 1850 aangeplante ginkgo.


ID: 37122 | Bouwkundig element

Begijnhofkerk Sint-Catharina

Sint-Catharinastraat zonder nummer (Tongeren)
In oorsprong een vroeg-gotische kerk uit eind 13de eeuw; de plattegrond beschrijft een driebeukig schip, een koor van één travee met vlakke sluiting en twee sacristiëen aan de noord- en zuidzijde van het koor.


ID: 11872 | Bouwkundig element

Begijnhofkerk

Begijnhof 57 (Turnhout)
Begijnhofkerk van circa 1665, toegewijd aan het Heilig Kruis en gelegen in het westelijk deel van het begijnhof.