Uw zoekopdracht geeft 13087 resultaten. Het maximum aantal zoekresultaten werd beperkt tot 10000. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen.

13087 resultaten


ID: 334 | Bouwkundig element

Boerenhuisje

Heuvel 84 (Aalst)
Langgestrekt boerenhuisje van één bouwlaag en vijf traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op straat, mechanische en Vlaamse pannen), gedateerd 1781 op zolderbalk; het gedeelte aan de straat moet echter ouder zijn.


ID: 406 | Bouwkundig element

Hoeve, later pastorie

Hoogstraat 48 (Aalst)
Pastorie, voorheen hoeve. Voorzien van een voortuintje en een achtertuin met oude rode en gele beuken. Huis van twee bouwlagen, vijf traveeën en een rechts gelegen poorttravee onder een zadeldak. Gecementeerde en grijsbeschilderde voorgevel op arduinen plint, gedeeltelijk met wilde wingerd begroeid, uit laat 18de eeuw of 19de eeuw (?) met latere aanpassingen.


ID: 467 | Bouwkundig element

Semi-gesloten hoeve

Kapittelstraat 11 (Aalst)
Vrij grote semi-gesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken gegroepeerd rondom een gedeeltelijk geplaveid erf.


ID: 465 | Bouwkundig element

Boerenhuis

Karel van Croydreef 13 (Aalst)
Boerenhuis met haakse stal en boomgaard, daterend uit eind 19de eeuw.


ID: 464 | Bouwkundig element

Boerenhuisje

Karel van Croydreef 3 (Aalst)
Boerenhuisje van één bouwlaag, vijf traveeën onder mansardedak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen en leien), uit eind 19de eeuw(?).


ID: 437 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Kempinnestraat 10 (Aalst)
Hoevetje met losstaande bestanddelen en overluifelde inrijpoort, omringd door bomen en struiken. Eénlaags huisje van vijf traveeën onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.


ID: 336 | Bouwkundig element

Boerenburgerhuis

Keppestraat 52 (Aalst)
Boerenburgerhuis met losstaande haakse aanhorigheden en rechthoekige binnenkoer aan de straat palend (19de eeuw).


ID: 435 | Bouwkundig element

Gesloten hoeve

Klaarhaagstraat 15 (Aalst)
Hoeve, daterend uit eind 19de eeuw, met recente aanpassingen. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (pannen). Toegang via een lage overluifelde poort tussen bakstenen pijlers, met links bakstenen muurtje.


ID: 434 | Bouwkundig element

Gesloten hoeve

Klaarhaagstraat 21 (Aalst)
Prettige gesloten hoeve, begroend met struiken en klimop en daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw.


ID: 436 | Bouwkundig element

Semi-gesloten hoeve

Kokerijstraat 16 (Aalst)
Semi-gesloten hoevetje met bakstenen gebouwen onder zadeldaken gegroepeerd rondom een rechthoekig gekasseid erf. Woonhuis van één bouwlaag, vijf oude en drie vernieuwde staltravee, daterend uit het vierde kwart van de 18de eeuw en het eerste kwart van de 19de eeuw.