67 resultaten


ID: 132616 | Landschappelijk element

Lijnaanplanting met okkernoot

Briel zonder nummer (Bornem)
Waar de Scheldedijk overgaat in het lager gelegen Briel wordt de weg over een korte afstand langs weerszijden begrensd door een rij geschrankte okkernoten. Het aanplanten van notelaars op en in de buurt van de dijk is een oud gebruik dat hier opnieuw werd geïntroduceerd.


ID: 133038 | Landschappelijk element

Lijnaanplanting van okkernoten langs de Vliet

Constant Marnefstraat zn (Bornem)
Een lijnaanplanting met opgaande bomen op traditionele wijze aangeplant langsheen de Vliet. Dergelijke aanplanting gebeurde in functie van de oogst van noten en notenhout. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn de meeste dijkaanplantingen met okkernoot verdwenen voor de productie van geweerkolven.


ID: 302865 | Bouwkundig geheel

Verbindingsarm tussen Schelde en Oude Schelde

Sas (Bornem)
De oudst bewaarde mechanische sluis van België van 1589-1592, verbond de Oude Schelde met de Schelde en werd aangelegd om de Oude Schelde toegankelijk te maken voor de scheepvaart vanuit de Schelde.


ID: 132547 | Landschappelijk element

Italiaanse populier als bakenboom

Sas zn (Bornem)
Ter hoogte van het Sas op de Oude Schelde staat tegen de Scheldedijk een Italiaanse populier. Deze hoog opgaande boom markeert het sas en vervulde zo een bakenfunctie voor de schippers op de Schelde.


ID: 133033 | Landschappelijk element

Dijkbeplanting met okkernoten in Koolput Bemden

Spuistraat zn (Bornem)
Het betreft een lijnaanplanting met opgaande notelaars op traditionele wijze aangeplant op het dijklichaam langsheen de Vliet.


ID: 300500 | Landschappelijk geheel

Damse Vaart met omgevende polders, Fort van Beieren en kreken van Lapscheure

Koolkerke, Sint-Kruis (Brugge), Damme, Hoeke, Lapscheure, Oostkerke (Damme), Westkapelle (Knokke-Heist)
Deze ankerplaats omvat het typische vlakke landschap van de Zwinpolders, doorsneden door dijken en kanalen, die in vele gevallen geaccentueerd worden door bomenrijen. In dit polderlandschap liggen ook meerdere kreekrestanten. De Stadwallen rond Damme, het Fort van Beieren en enkele andere sites, vormen restanten van gebastioneerde vestingen.


ID: 306665 | Landschappelijk element

Krinkeldijk met dijkbegroeiing

Krinkeldijk (Damme)
De Krinkeldijk vormt een visueel opvallende landschapsstructuur door zijn hoogte en door zijn gevarieerde begroeiing (vooral opgaande bomenrijen, maar ook knotbomen en struwelen). Het is een gaaf voorbeeld van een 12de-eeuwse defensieve, zeewerende dijk met een opvallend grillig tracé.


ID: 135398 | Landschappelijk geheel

Westhoekduinen, duinen van Cabour, De Moeren en plateau van Izenberge

Adinkerke, De Panne (De Panne), Bulskamp, De Moeren, Houtem, Veurne (Veurne)
Deze ankerplaats omvat het gave zeeduinlandschap van strand en jonge duinen (Westhoekduinen, Krakeelduinen, het Calmeynbos en de Oosthoekduinen), het open poldergebied van Adinkerke, de fossiele binnenduinen van Adinkerke-Ghyvelde (met het domein Cabour en het Garzebekeveld), het rationeel ingerichte droogmakerijlandschap van de Frans-Belgische Moeren met een ringsloot, enkele resterende poldermolens en de zogenaamde Buitenmoeren en de overgang naar het Plateau van Izenberge met de dorpskernen van Houtem en Wulveringem en talrijke historische hoeven en gehuchten met landelijke bebouwing. De panoramische zichten naar de zee en naar het binnenland bieden weidse vergezichten.


ID: 135187 | Landschappelijk geheel

Kasteeldomein van Ooidonk en Leiemeersen

Astene, Bachte-Maria-Leerne, Deinze, Sint-Martens-Leerne (Deinze), Deurle (Sint-Martens-Latem)
De Leiemeersen tussen Deinze en Deurle omvatten het kasteeldomein van Ooidonk. De aanleg van het kasteeldomein is vervlochten met het Leielandschap. De kleinschalige dorpskern van Bachte-Maria-Leerne is via de Ooidonkdreef verbonden met het kasteeldomein. De door graslanden gedomineerde meersen bevatten enkele afgesneden Leiemeanders. In het oosten ligt het Kasteeltje Ter Laecke aan een Leiemeander. In het zuiden ligt de site van de sluis en balansbrug van Astene-Sas.


ID: 131647 | Landschappelijk element

Okkernoot op Scheldedijk Vlassenbroek

Vlassenbroek (Dendermonde)
Ten westen van de kerkhofsite van Vlassenbroek staat op de Scheldedijk een okkernoot. Het planten van okkernoten op dijken is hier in deze regio een oud traditioneel gebruik.