267 resultaten


ID: 213470 | Bouwkundig element

Schoorsteen en torentje tussen spoorwegbundels

D'Herbouvillekaai zonder nummer, zonder nummer (Antwerpen)
Tussen de sporenbundels waren talrijke kleine constructies aanwezig, zoals gebouwtjes voor de stationschef, voor de douane, lantaarns en kleine reparatie-ateliers.


ID: 3971 | Bouwkundig element

Meergezinswoning met smidse en café in art-nouveaustijl

Falconplein 36 (Antwerpen)
Meergezinswoning met smidse en café in art-nouveaustijl, gebouwd in opdracht van de hoefsmid Emile Vermeiren, naar een ontwerp door Jan Van Weert uit 1908. Het gebouw behoort tot het vroege oeuvre van de architect, die in Antwerpen actief was van omstreeks 1900 tot kort na de Tweede Wereldoorlog.


ID: 4931 | Bouwkundig element

Traditionele smidse

Falconrui 58 (Antwerpen)
Oude smidse met puntgevel in traditionele bak- en zandsteenstijl, mogelijk daterend uit de 17de eeuw.


ID: 303843 | Bouwkundig element

Burgerhuis met smidse

Fourmentstraat 32 (Antwerpen)
Burgerhuis met smidse in eclectische stijl, volgens de bouwaanvraag uit 1901 gebouwd in opdracht van de heer F. Verhulst. Uit het bouwdossier vallen ontwerper noch aannemer af te leiden.


ID: 11362 | Bouwkundig element

Werkhuizen Ed. Brandt & Co

Groot Hagelkruis 146 (Antwerpen)
Constructieatelier voor steekwagentjes, magazijnwagentjes en wielen en toeleveringsbedrijf voor de scheepsvaart. Voorgevel en deels achtergevel in nieuwe zakelijkheid toegevoegd in 1939 naar ontwerp van architect J. Noë.


ID: 6822 | Bouwkundig element

Bureau en werkplaats van de Compagnie Générale des Tramways d'Anvers

Grotehondstraat 58 (Antwerpen)
Het opvallende complex met bureaus, stel- en werkplaats van de Compagnie Générale des Tramways d'Anvers werd in 1903 ontworpen door architect Jean-Laurent Hasse. In de gevels werden sgraffiti van de bekende art-nouveaukunstenaar Paul Cauchie verwerkt.


ID: 6887 | Bouwkundig element

The Antwerp Engineering Company

Indiëstraat 8-10 (Antwerpen)
Fabriek voor het vervaardigen en herstellen van ijzeren scheepswerktuigen, gebouwd in opdracht van de Antwerp Engineering Company, naar ontwerp door de architect François Durlet uit 1897.


ID: 214087 | Bouwkundig element

Eclectisch winkelhuis

Karel Rogierstraat 8 (Antwerpen)
Architect Peter Wittocx ontwierp in 1901 deze opvallende, eclectische woning met smidse voor J.T. Jansen.


ID: 5411 | Bouwkundig element

Société Anonyme des Remorqueurs Anversois

Lange Schipperskapelstraat 11 (Antwerpen)
Werkplaats met voorbouw in neotraditionele stijl, naar een ontwerp door de architect Louis De Vooght uit 1919, opgetrokken in 1920. Opdrachtgever was de Société Anonyme des Remorqueurs Anversois, één van de grote sleepbootbedrijven voor de vaart op de Schelde in de haven van Antwerpen. De achterliggende ateliers met fabrieksschoorstenen dateren uit 1914.


ID: 11072 | Bouwkundig element

Twee burgerhuizen

Mimosastraat 24, Zonnebloemstraat 2 (Antwerpen)
Art-nouveaugetinte enkelhuizen met gele bakstenen lijstgevel, beide naar ontwerp van Adolphe Van Coppernolle, waarvoor bouwaanvraag van 1908.