Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

1833 resultaten


ID: 14486 | Bouwkundig element

Kasteel Sterbos

Sterbos 1-3, 4 (Wuustwezel)
Landhuis in cottagestijl op onregelmatige plattegrond, dateert van 1898 en werd circa 1906 vergroot; aan de westzijde boerderij met losse bestanddelen.


ID: 307544 | Landschappelijk element

Dreef van robinia's

Wolfsvenweg (Wuustwezel)
De Wolfsvenweg is een dreef van robinia's in het veteraanstadium. Deze soort werd zelden gebruikt in dreefaanplanten.


ID: 135031 | Landschappelijk geheel

Binnenbos en omgeving

Pulderbos, Pulle, Viersel, Zandhoven (Zandhoven)
Het Binnenbos en omgeving, met de kasteeldomeinen Hovorst en Boutersem vormt een vrijwel intact, kleinschalig landschap, dat hier nog een uitgestrekt geheel vormt. Een aantal beken met de bijhorende valleien domineren het gebied, met daarin afwisselend open structuren (beemden, graslanden, akkers, moerassen en rietvelden) en gesloten structuren (struwelen, loof- en naaldbossen, kasteeldomeinen). Wegen, houtkanten, bomenrijen en dreven zorgen voor de verbindingen. De esthetische waarde is groot. In de ankerplaats liggen de Schoutvorsthoeve en de kasteeldomeinen Hovorst en Bautersemhof.


ID: 14527 | Bouwkundig element

Kasteel Hof van Liere

Hofeinde 2-3 (Zandhoven)
Dubbel omgracht kasteel gelegen in prachtig domein met onder meer statige beukendreef, verbouwd en gerestaureerd door J.J. Meyers in het eerste kwart van de 19de eeuw.


ID: 14603 | Bouwkundig element

Kasteel Hovorst

Hofstraat 4 (Zandhoven)
Omwald en omhaagd kasteel in as van een beukendreef, huidig uitzicht kreeg het kasteel bij de verbouwing van 1913-14 naar ontwerp van architect Pierre Langerock.


ID: 14549 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein Montens

Kasteelstraat 1 (Zandhoven)
Het huidig uitzicht van het kasteel gaat voornamelijk terug tot de 18de eeuw. Het kasteeldomein omvat naast het kasteel een park met vijver, prachtige dreven, akkers en weilanden. Het kasteel beschikt nog over een gedeeltelijke slotgracht.


ID: 40894 | Bouwkundig element

Luchthaven Brussel Nationaal

Luchthaven Brussel Nationaal 1 (Zaventem)
De nationale luchthaven is ingeplant op een omvangrijk terrein dat zich uitstrekt over het noordelijke deel van Zaventem, een deel van Diegem en Steenokkerzeel.


ID: 209813 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein Baesveld

Baesveld 2-4, Merkemveldweg 26-28 (Zedelgem)
Kasteeldomein met kasteel, hoeve, park met bijhorende oranjerie, fruitmuren. Domein met hoofdtoegang vanaf de Ruddervoordsestraat via een beukendreef die recht op het kasteel uitgeeft en via een dreef vanaf de Zeedijkweg, afgesloten door octagonale hekpijlers met begeleidende pijlerkapel. Park in een landschappelijke stijl met open graspartijen, vijver en padenstructuur, parkbos, solitaire bomen en bomengroepen. In het westelijke deel van de moestuin ingeplante "villa M". Kasteel opgericht door de familie van Outryve de Merckem aan het einde van de 18de eeuw. Tussen 1850 en 1852 wordt het bestaande huis verbouwd tot een kasteel. Vervolgens uitbreiding kasteel in 1867, tevens wordt de oranjerie met ommuurde moestuin opgetrokken. De kapel wordt voor het eerst vermeld in 1873. Nog eens uitbreiding in 1879, de noordwestelijke hoektoren wordt tegen het kasteel aangebouwd in 1894. Kasteel in een middeleeuwse stijl met gekanteelde muren, trapgevels en arkeltorentjes.


ID: 209874 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein Emmaüs

Emmaüsdreef 6, Kasteeldreef 14, Rolleweg (Zedelgem)
Kasteelsite Emmaüs, oorspronkelijk met opperhof-neerhofstructuur. Het landhuis is een volume op rechthoekige plattegrond, van twee bouwlagen onder schilddak, met een uitzicht hoofdzakelijk van circa 1869 en 1957, maar eventueel in kern opklimmend tot de vroegste 17de of 18de-eeuwse bouwfase. Domein toegankelijk via de Emmaüsdreef, een dubbele eikendreef tot aan de toegang tussen hardstenen pijlers. Het landhuis is gelegen binnen een ruim park, gekenmerkt door twee waterpartijen met daarrond enkele markante bomen, open graslanden afgezoomd door een parkbos en een ijskelder. Het domein omvat eveneens een Lourdesgrot en kapel, oranjerie, ommuurde moestuin, hoeve en koetshuis.


ID: 210075 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein Hoogveld

Hoogveld 4 (Zedelgem)
Kasteeldomein en voormalig kasteel van de familie van Zuylen van Nyevelt, met bijhorende hoeve, kapel en landgebouwen gelegen in een park met bruine beuken en monumentale paardenkastanje en doorsneden met eikendreven. Omheiningsmuur met theekoepel langs de westzijde. Vanaf 1861 fasegewijs tot stand gekomen. Vanaf 1982 in gebruik als ontmoetings-, vormings- en jeugdverblijfscentrum.