Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

1058 resultaten


ID: 45193 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Pastorie Sint-Mattheusparochie met tuin

Noordlaan 11 (Zwalm)
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 18de eeuw, gelegen in een hellende, beboomde tuin met moestuin afgescheiden door een gewitte bakstenen muur met steunberen.


ID: 45256 | Bouwkundig element

Gesloten hoeve

Paulatemstraat 67 (Zwalm)
Hoeve van het gesloten type uit de 18de eeuw met achterin gelegen boerenwoning, buitenkelder onder zadeldak en achteraan dienstgebouw met bakhuis, beide uit het vierde kwart van de 19de eeuw.


ID: 45151 | Bouwkundig element

Semi-gesloten hoeve

Zavelputstraat 17 (Zwalm)
Voorheen horend bij de verdwenen windmolen, heropgebouwd in 1857, binnenerf omsloten door bakstenen hoevegebouwe en afgesloten door ijzeren inrijhek, alleenstaande schuur uit eind 19de eeuw.


ID: 80850 | Bouwkundig element

Historische kasteelsite met twee behouden hoeves

Avelgemstraat 180-182 (Zwevegem)
Historische kasteelsite met twee behouden hoeves, de Kasteelhoeve nr. 182 en het Neerhof van het kasteel nr. 180. De dichtgeslibte omwalling is nog herkenbaar in het reliëf. De oudste vermeldingen gaan terug tot 12de eeuw. Het landboek van Zwevegem circa 1790 beeldt de twee hoeves en het omwalde opperhof af, het kasteel is al verdwenen. Nr. 180: De oudste vermelding dateert van 1740. Verankerde bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken gegroepeerd rondom een gekasseid erf. Nr. 182: oudste vermelding terug gaat tot 1502. In de periode 1740-1750 worden er aan de gebouwen heel wat herstellingswerken uitgevoerd. De huidige hoeve heeft losse bakstenen bestanddelen gegroepeerd rondom een deels gekasseid en deels gekiezeld erf. Ten oosten van het erf boerenhuis en toegangspoort, ten zuidoosten voormalig koetshuis van het kasteel, ten zuiden dwarsschuur en ten westen stalvleugel. Erf gemarkeerd door imposant poortgebouw in renaissancestijl, al duidelijk herkenbaar bij Sanderus 1641.


ID: 81048 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Banhoutbos

Banhout 1-4 (Zwevegem)
Parkbos en oud bosrelict van circa 25 ha, met resterende afsluitende haag, omgeven door dreven met ten noorden, kasteel nummer 2, voormalige hoeve met koetshuis nummer 1, recente woning met duiventoren en afhankelijkheden nummer 4, gelegen langs een dreef loodrecht aangesloten op de Vierkeerstraat en ten zuiden Boswachterswoning nummer 3. Historisch, ecologisch en landschappelijk waardevol bos, dat vermoedelijk sinds het midden van de 15de eeuw permanent bebost was. Relict van een uitgestrekt bossencomplex dat zich tot in de 12de eeuw uitstrekte tussen de alluviale vlakte van de Leie en de Schelde. Het kasteel wordt volgens de literatuur opgetrokken in 1854, de kadastrale legger vermeldt 1865. Neoclassicistisch kasteel, bepleisterd en beschilderd volume onder leien schilddak. Voorgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen. Koetshuis, van 1853-1854, opgetrokken in natuursteen en getypeerd door lisenen. Aansluitend meermaals verbouwde hoeve, in kern teruggaand tot tweede helft 19de eeuw.


ID: 14732 | Bouwkundig element

Twee arbeiderswoningen

Boomgaardstraat 139-141 (Zwijndrecht)
Twee 19de-eeuwse arbeidershuizen van respectievelijk drie en twee traveeën onder pannen zadeldak; omheinde voortuintjes en moestuin ten oosten.


ID: 14706 | Bouwkundig element

Boerenhuis

Lindenstraat 123 (Zwijndrecht)
Groengeschilderd boerenhuis met moestuin, omgeven door rijhuizen uit de eerste helft van de 20ste eeuw.


ID: 14727 | Bouwkundig element

Reeks arbeiderswoningen

Zandstraat 4, 8-12 (Zwijndrecht)
Reeks arbeidershuisjes uit de 19de eeuw aansluitend bij het hoekhuis met de Burchtsestraat, moestuinen voor de huizen.