7822 resultaten


ID: 33388 | Bouwkundig element

Hoeve

Den Hulle 1 (Aalter)
Achterin gelegen omhaagde hoeve met woonhuis ten noroden, schuur ten zuiden en bakhuis ten oosten op het begraasde erf.


ID: 33393 | Bouwkundig element

Hoeve

Driesstraat 55 (Aalter)
Ver achterin gelegen omhaagde hoeve met woonhuis ten noorden en grote schuur, thans stallen ten westen op begraasd erf en afgesloten voortuintje met voetgangershek voor het huis.


ID: 34992 | Bouwkundig element

Boerenwoning

Duinenstraat 5 (Aalter)
Achterin gelegen boerenhuis met stal van zes en twee traveeën en één bouwlaag onder doorlopend zadeldak (pannen, nok evenwijdig aan de straat) op begraasd erf.


ID: 34752 | Bouwkundig element

Hoeve

Eendekooi 4 (Aalter)
Hoeve palend aan de westzijde van nummer 39. Verbouwd woonhuis, doch behouden 19de-eeuwse stallen in L-vorm gelegen in de noordwesthoek van het erf.


ID: 34603 | Bouwkundig element

Hoeve Goed te Buigezele

Eendekooi 5 (Aalter)
Hoeve gebouwd op het gebied van de heerlijkheid Buigezele, een leen van Weibroek en dus achterleen van Woeste. De oude mottehoeve met walgrachten zogenaamd Buigezelewalleke, het foncier van de heerlijkheid, werd verkocht in 1755 aan Ch. F. Penneman de Boscheyde die in 1763 de nieuwe hoevegebouwen iets verderop liet bouwen.


ID: 34804 | Bouwkundig element

Hoeve

Eksterstraat 16 (Aalter)
Fraaie voormalige hoeve uit de 18de eeuw met voorliggende boomgaard. Op moerbalk in woonkamer gedateerd "anno MVCCXXX". Circa 1975 aanvang restauratiewerken. Bakstenen gevel (gezandstraald). Opvallend, naar het noorden gericht boerenhuis van één bouwlaag onder zadeldak.


ID: 34608 | Bouwkundig element

Landhuis

Ganzeplas 15 (Aalter)
Nog grotendeels omgrachte terp met 19de-eeuws "kasteel", later hoeve. Thans ingesloten door recentere villaverkaveling. Gebouwd begin 19de eeuw door Penneman. Wordt, nog onvoltooid, in 1819 verkocht aan J. B. Roelandts; vanaf 1849 eigendom van weduwe J. de Naeyer - van Caneghem, die het kasteel tot woonhuis liet verbouwen.


ID: 34611 | Bouwkundig element

Boerenwoning

Grote Ganzeplas 40 (Aalter)
Gerenoveerd boerenhuis van vijf en zes traveeën (voormalige stallen) en één bouwlaag onder zadeldak (pannen). Eén van de hofsteden op Loveld die H. van der Stadt, geneesheer te Gent, liet bouwen in de jaren 1770.


ID: 33339 | Bouwkundig element

Hoeve

H. Sakramentstraat 1 (Aalter)
Achterin gelegen hoevetje op begraasd erf met boomgaard en aan de straat, ijzeren hek tussen twee linden.


ID: 34612 | Bouwkundig element

Boerenhuis Melskensgoed

Hageland 4 (Aalter)
Ruim boerenhuis in omhaagd voortuintje van vijf of zes traveeën en één bouwlaag onder overkragend zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat) met klokkestoel en windhaan. Op de rechter zijgevel door middel van muurankers gedateerd 1833.