8006 resultaten


ID: 34612 | Bouwkundig element

Boerenhuis Melskensgoed

Hageland 4 (Aalter)
Ruim boerenhuis in omhaagd voortuintje van vijf of zes traveeën en één bouwlaag onder overkragend zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat) met klokkestoel en windhaan. Op de rechter zijgevel door middel van muurankers gedateerd 1833.


ID: 34906 | Bouwkundig element

Boerenwoning

Heirstraat 67 (Aalter)
In een zijstraat, boerenhuis met oude kern minstens opklimmend tot het vierde kwart van de 18de eeuw; zeven (?) traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen).


ID: 34907 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Heirstraat 79 (Aalter)
Eveneens in een bochtige zijstraat gelegen hoeve uit eind 18de eeuw in boomgaard met waterplas.


ID: 34908 | Bouwkundig element

Hoeve gedateerd 1732

Heirstraat 87 (Aalter)
Verbouwde hoeve met behoud van de zijaandaken van het boerenhuis; linker zijgevel met twee merkwaardige jaarankers van 1732.


ID: 34911 | Bouwkundig element

Boerenwoning

Heirstraat 93 (Aalter)
Achterin gelegen voormalig boerenhuis, thans berging bij nieuwe woning, van een vroegere omgrachte hoeve.


ID: 33344 | Bouwkundig element

Schuur en stallen uit de 18de eeuw

Hoekestraat 47 (Aalter)
Bakstenen gebouw met schuur en stallen van een oorspronkelijk 18de-eeuwse hoeve.


ID: 33395 | Bouwkundig element

Hoeve

Hoetselstraat 5 (Aalter)
Achterin gelegen hoeve op met gras begroeid erf met notelaar. Ten westen, woonhuis van zeven traveeën onder hoog zadeldak tussen zijaandaken met vlechtingen, schouder- en topstuk, in kern minstens opklimmend tot de 17de of 18de eeuw.


ID: 34616 | Bouwkundig element

Hoeve Jacquemijnsstede

Houtem 12 (Aalter)
Omgrachte hoeve in de straatbocht. In 1722 werd de "hofstede rondom in haere wallen" gekocht door de jezuïeten van Antwerpen. Na de afschaffing van de jezuïetenorde kwam de hoeve in 1786 in het bezit van P.-F. Neyt, die van 1777 tot 1782 schepen was van het Land van de Woestijne en van de heerlijkheid van Woeste en Weibroek.


ID: 34617 | Bouwkundig element

Hoeve

Houtem 18 (Aalter)
Nog grotendeels omgrachte hoeve, minstens opklimmend tot de 18de eeuw, gelegen ten noorden van het "Goed te Weibroek" en ten oosten van de "Jacquemijnsstede", beide eveneens omgracht. Boomgaard afgesloten door middel van ijzeren hek tussen overhoeks geplaatste beschilderde bakstenen pijlers, rechts met getralied niskapelletje.


ID: 34615 | Bouwkundig element

Boerenwoning

Houtem zonder nummer (Aalter)
Eenvoudig, voormalig boerenhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat), uit de 19de eeuw. Verbouwde bakstenen dwarsschuur erachter.