Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

1367 resultaten


ID: 45149 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein van Beerlegem

Kasteeldreef 3-4, 8 (Zwalm)
Kasteeldomein van Beerlegem van circa 60 hectare, gelegen in de vallei van de Munkbosbeek, vermoedelijke teruggaand tot een middeleeuwse site met walgrachten. Omgracht voorhof met smeedijzeren inrijhekken van 1860-61 en dienstgebouwen uit 1773 en 1788. Kasteel gelegen binnen een brede rechthoekige omgrachting uitgebreid tot rechthoekige vijver, axiaal verbonden met het voorhof door een stenen brug. Bouw van een nieuw kasteel circa 1730 en verbouwd in neoclassicistische stijl naar ontwerp van architect O. Geerling in 1872-76. Kasteel en bijgebouwen na oorlogsschade hersteld onder leiding van architect M. Vossaert. Deels omhaagd park met omgrachtingen, vijvers en fonteinen, heraangelegd tussen 1814 en 1830, ten noorden van het kasteel in geometrische stijl met ganzenvoet en toegangsdreef en ten zuiden in landschappelijke stijl met lemen "kluizenaarswoning" en vista in zuidoostelijke richting over de Munkbosbeek en een licht glooiende weide. Ten westen ijskelder van 1843.


ID: 81048 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Banhoutbos

Banhout 1-4 (Zwevegem)
Parkbos en oud bosrelict van circa 25 ha, met resterende afsluitende haag, omgeven door dreven met ten noorden, kasteel nummer 2, voormalige hoeve met koetshuis nummer 1, recente woning met duiventoren en afhankelijkheden nummer 4, gelegen langs een dreef loodrecht aangesloten op de Vierkeerstraat en ten zuiden Boswachterswoning nummer 3. Historisch, ecologisch en landschappelijk waardevol bos, dat vermoedelijk sinds het midden van de 15de eeuw permanent bebost was. Relict van een uitgestrekt bossencomplex dat zich tot in de 12de eeuw uitstrekte tussen de alluviale vlakte van de Leie en de Schelde. Het kasteel wordt volgens de literatuur opgetrokken in 1854, de kadastrale legger vermeldt 1865. Neoclassicistisch kasteel, bepleisterd en beschilderd volume onder leien schilddak. Voorgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen. Koetshuis, van 1853-1854, opgetrokken in natuursteen en getypeerd door lisenen. Aansluitend meermaals verbouwde hoeve, in kern teruggaand tot tweede helft 19de eeuw.


ID: 81316 | Bouwkundig element

Landhuis den Hul

Kooigemstraat 30 (Zwevegem)
Volgens de overlevering het voormalig buitenverblijf, mogelijk jachtpaviljoen, van de bisschoppen van Doornik, gebouwd tussen 1780-1785 door prins Willem Florentin de Salm-Salm, bisschop van Doornik en heer van Sint-Denijs. Na 1854 werd het door notaris Opsomer verbouwd tot toren met een vleugel en verhuurd als woonhuis. Volume met een octogonale plattegrond met halfrond trappenhuis ten oosten. Baksteenbouw van anderhalve bouwlaag, met gebruik van Doornikse steen in het souterrain.


ID: 80919 | Bouwkundig element

Kasteel Vandevenne

Kortrijkstraat 11 (Zwevegem)
Kasteel Vandevenne is een dieper in gelegen landhuis, opgetrokken circa 1870 in opdracht van notaris en senator Raymond Vandevenne. In oorsprong neogotisch nu sterk verbouwd landhuis gelegen in beboomde tuin, aan de straat afgezet door ijzeren hek. Verankerd en beschilderd bakstenen parement op arduinen plint met gevelritmering door rechthoekige vensteropeningen.


ID: 80934 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Landhuis en hoeve 't Lang Water met tuin

Kortrijkstraat 173-175 (Zwevegem)
Het primitief kadasterplan circa 1835 toont een omwalde site met vier verspreide volumes. In 1941 worden de bestaande gebouwen afgebroken en vervangen door nieuwbouw en wordt een deel van de omwalling gedempt. Bakstenen bestanddelen, boerenwoning, kleine stalgevel, koetshuis met geïncorporeerde paardenstallen gegroepeerd rondom onverhard erf. Ten zuidoosten landhuis opgetrokken in 1950-1951 naar ontwerp van de Franse architect Pierre Barbe, in klassieke Franse bouwstijl met; U-vormige plattegrond. Tuinaanleg naar ontwerp van Emile Prévosteau.


ID: 80918 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Bekaerts Kasteel met tuin

Kortrijkstraat 4 (Zwevegem)
Imposant neoclassicistisch landhuis, in de dorpskern van Zwevegem. Al in de late 18de eeuw werd op het perceel een volume afgebeeld. Volgens de kadastrale gegevens wordt het volume uitgebreid in 1858 en 1864 en krijgt vermoedelijk haar huidig uitzicht. In 1864 worden tevens drie bijgebouwen opgetrokken. In 1882 wordt de oostzijde van de woning uitgebreid en in 1896 aangepast. In 1930 worden nog enkele verbouwingen uitgevoerd aan de bijgebouwen en wordt een nieuwe aanhorigheid opgetrokken in het westen. Aan de straat afgezet door ijzeren hek op bakstenen muurtje. Breedhuis van acht traveeën en twee bouwlagen onder geknikt leien schilddak; hoeken van de nok bekroond met vazen. Drie boogvormige dakvensters met voluten. Twee lagere vleugels van één bouwlaag afgelijnd door balusterborstwering. Omringende tuin, ommuurd ten oosten. Ten westen twee bakstenen nutsgebouwen, voormalige paardenstallen en garage.


ID: 80990 | Bouwkundig element

Gemeentehuis

Otegemstraat 100 (Zwevegem)
In oorsprong kasteeltje met koetshuis van 1907 en sinds 1941 gemeentehuis, Eclectische woning aanknopend bij de neo-Vlaamse-renaissance met oranje baksteenbouw op sokkel van bossage. Torenachtig uitgewerkt linkerrisaliet bekroond door leien tentdak Het voormalig koetshuis nu ingericht als kantoren met gemeentediensten is opgetrokken in oranje baksteen met geknikt pannen wolfsdak en nok bekroond door vorstkam. In de tuin houten achthoekige muziekkiosk onder leien dak en met panelenfries.