945 resultaten


ID: 479 | Bouwkundig element

Gesloten hoeve

Land van Aalststraat 6 (Aalst)
Grote hoeve met vrij gesloten karakter, uit de 19de tot 20ste eeuw, belangrijk als volume in het straatbeeld. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken en rechthoekige inrijpoort opgenomen in de dienstgebouwen.


ID: 34874 | Bouwkundig element

Meulemeershoeve

Barelstraat 12 (Aalter)
Mooi gelegen omhaagde hoeve in glooiend landschap, in kern minstens opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw. Aan de straat, bij het begin van de oprit naar de hoeve, bakstenen wegkapelletje van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes van 1875. In boomgaard gelegen boerenhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, vermoedelijk uit begin 19de eeuw.


ID: 34786 | Bouwkundig element

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte met kerkhof

Bellemdorpweg zonder nummer (Aalter)
Over de bouwgeschiedenis is weinig bekend. In de tweede helft van de 17de eeuw, na de vernieling tijdens de godsdiensttroebelen, heropgebouwd. Bij de restauratiewerken in 1879 kreeg de kerk een neogotisch uitzicht. Volledig uitgebrand in 1944. Gevolgd door wederopbouw in 1950, grotendeels naar het vroegere model, onder leiding van architect A. Bressers. Omringd door een ommuurd kerkhof afgesloten door fraai ijzeren hek. Rondom de kerk staan vijftien geschilderde bakstenen ommegangkapelletjes met de statiën van de Heilige Rozenkrans op doek, ingewijd in 1891, vernieuwd in 1955. Op het kerkhof staan graftekens van midden 19de eeuw tot het einde van de 20ste eeuw.


ID: 34616 | Bouwkundig element

Hoeve Jacquemijnsstede

Houtem 12 (Aalter)
Omgrachte hoeve in de straatbocht. Links van rood-witgeschilderde ijzeren hek, kapelletje opgericht ter vervanging van een ouder kapelletje tegenover het hek, in 1874 en gecementeerd in 1938. Boerenwoning van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, daterend uit de 19de eeuw. Verder, grote dwarsschuur met in het zadeldak verhoogde inrijpoort en bakstenen stallen onder zadeldaken.


ID: 34995 | Bouwkundig element

Boerenwoning met kapel

Kanegemsestraat 5 (Aalter)
Voormalige hoeve met losstaande bestanddelen. Boerenhuis van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen) met vroegere voorgevel naar het zuiden.


ID: 34632 | Bouwkundig element

Klippelhof

Kliplo 4 (Aalter)
Kliplo was eertijds een leen van Woeste. Als deel van het Bulskampveld slechts ontgonnen in 1770-80. Hoeve minstens opklimmend tot 1784. Circa 1865 werd het goed eigendom van P.-L. Claeys en gesplitst in verschillende delen.


ID: 34674 | Bouwkundig element

Langgestrekte hoeve

Oostmolenstraat 273 (Aalter)
Langgestrekte hoeve ten zuidwesten van het begraasde erf met boomgaard, daterend uit de tweede helft van de 18de eeuw. Van de straat gescheiden door gracht. Gesmeed ijzeren hek (jaren 1930) tussen bakstenen pijlers, rechts met getralied niskapelletje met Onze-Lieve-Vrouwebeeldje.


ID: 41465 | Bouwkundig element

Kapel Onze-Lieve-Vrouw

Diestsesteenweg zonder nummer (Aarschot)
Klein rechthoekig gebouwtje van gekalkte ijzerzandsteen, gelegen tussen moerbeibomen; mooi kleurrijk beschilderd opschrift van 1755.


ID: 213141 | Bouwkundig element

Craenenskapel

Franseliniestraat zonder nummer (Aarschot)
Op de hoek van de Craenenskapelstraat en de Franse Liniestraat gelegen wegkapel gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw.


ID: 213161 | Bouwkundig element

Kapel Onze-Lieve-Vrouw Bijstand

Hoevedreef zonder nummer (Aarschot)
Aan wandelpad middenin drassige velden gelegen Onze-Lieve-Vrouwkapel.