Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Borgloon Jesserenstraat 101

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1071414
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071414

Bronnen

Bron: Jennes N., Verrijck J. 2020: Nota Borgloon, Jesserenstraat (21.077B): Verslag van Resultaten, Beerse.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Jesserenstraat 101 (Borgloon)
Landschappelijke boringen hebben uitgewezen dat een archeologisch niveau zich bevindt op een minimale diepte van 60 à 90 cm beneden het maaiveld. De boringen toonden een nat terrein aan met een bodem zonder profielontwikkeling. Dit werd bevestigd door het proefsleuvenonderzoek. Er werden geen nederzettingssporen of sporen te relateren aan funeraire of ambachtelijke activiteiten aangetroffen. Er werden ook geen off-site sporen aangetroffen.