Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Jesserenstraat 101

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1071414
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071414

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn er echter geen sporen en /of vondsten aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van een archeologische site. Vermoedelijk is er binnen de contouren van het plangebied geen archeologische site aanwezig geweest.

Auteurs: Meylemans, Erwin
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: Jennes N., Verrijck J. 2020: Nota Borgloon, Jesserenstraat (21.077B): Verslag van Resultaten, Beerse.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Jesserenstraat 101 (Borgloon)
Landschappelijke boringen hebben uitgewezen dat een archeologisch niveau zich bevindt op een minimale diepte van 60 à 90 cm beneden het maaiveld. De boringen toonden een nat terrein aan met een bodem zonder profielontwikkeling. Dit werd bevestigd door het proefsleuvenonderzoek. Er werden geen nederzettingssporen of sporen te relateren aan funeraire of ambachtelijke activiteiten aangetroffen. Er werden ook geen off-site sporen aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Jesserenstraat 101 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071414 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.