Gebeurtenis

Opgraving Bilzen Onze Lieve Vrouwstraat

archeologische opgravingen
ID
1072029
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072029

Beschrijving

De op te graven zone met een oppervlakte van ca. 415 m² werd opgedeeld in vier werkputten. Het gaat hierbij om een site met complexe stratigrafie, waarbij de werkputten werden aangelegd tot op een eerste archeologisch relevante niveau. Nadat de sporen op dit eerste niveau werden geregistreerd en gedocumenteerd, wordt verdiept naar het volgend (tweede) archeologisch relevante niveau. De opgravingszone werd opgedeeld in werkputten zodat elke zone op korte termijn afgewerkt kan worden en de sporen niet degraderen door het openliggen.

De opmetingen werden handmatig uitgevoerd met een GPS-aangestuurd systeem met precisie van 1 cm. Indien dit niet mogelijk was (door de slechte ontvangst van de GPS signalen in de nabijheid van de muren) werd een vlaktekening gemaakt op schaal 1:50. Dit plan werd tijdens de verwerking gedigitaliseerd. De teelaarde, het aangelegde vlak, de sporen en de storten werden onderzocht met een metaaldetector. Het archeologisch vlak werd handmatig opgeschoond. Ook de aangetroffen muurresten werden opgeschoond. Alle sporen en muurresten kregen een uniek nummer, werden beschreven en geregistreerd via foto’s en opmetingen.

De grondsporen werden gecoupeerd en onderzocht. Stalen werden genomen bij het uithalen van de sporen. Er werden voldoende referentieprofielen aangelegd om de bodemopbouw van het onderzoeksgebied na te gaan. Deze profielen werden opgeschoond, gefotografeerd, getekend en besproken.

Tijdens de archeologische opgraving werd een oppervlakte van ca. 415 m² onderzocht. Het onderzochte terrein werd opgegraven in 4 werkputten. De werkputten werden aangelegd op twee archeologische niveaus. Het eerste niveau bevindt zich daarbij op een diepte van ca. 50 à 70 cm onder het huidige loopvlak, wat neerkomt op een diepte tussen 54,7 m en 54,9 m +TAW. Het tweede archeologische niveau werd aangelegd nadat het eerste niveau was afgewerkt en bevindt zich op ca. 90 à 100 cm onder het huidige loopvlak of tussen 54,4 m en 54,6 m +TAW.

Bron     : Claesen J., Van Genechten B., Verbeelen G., Dirix E., Sys A., Audenaert E., Keersmaekers E. & Bouckaert K. 2019: Eindverslag Bilzen – Onze Lieve Vrouwstraat. Verslag Van Resultaten, ARCHEBO – Rapport 2017J233. Kortenaken: ARCHEBO bvba.
Auteurs :  ARCHEBO bvba
Datum  : 03-09-2020

Bronnen

Bron: Claesen J., Van Genechten B., Verbeelen G., Dirix E., Sys A., Audenaert E., Keersmaekers E. & Bouckaert K. 2019: Eindverslag Bilzen – Onze Lieve Vrouwstraat. Verslag Van Resultaten, ARCHEBO – Rapport 2017J233. Kortenaken: ARCHEBO bvba.
Type: literatuur
Datum: 2019
Toelichting: https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/546


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Onze Lieve Vrouwstraat 9 (Bilzen)
Tijdens de archeologische opgraving werden in totaal 83 sporen en 14 muurresten aangetroffen en geregistreerd. Het betreft sporen uit de late middeleeuwen t.e.m. recent.