Gebeurtenis

Opgraving Wielsbeke Splenterbeekstraat

materiaalstudie, archeobotanisch onderzoek, archeologische opgravingen
ID
1072054
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072054

Beschrijving

De advieszone voor verder onderzoek omvatte het volledige plangebied met een oppervlakte van ca. 8500m²

Gezien de verspreiding van de sporen werd het volledige plangebied geadviseerd. Centraal doorheen het terrein werd een brede verstoorde zone aangesneden die te maken heeft met een overwelfde beek.

Het onderzoek werd uitgevoerd conform de Code van Goede Praktijk. De opmetingen werden handmatig uitgevoerd waarbij het meetsysteem opgemeten werd met een GPS-aangestuurd systeem met precisie van 1cm. De teelaarde, het aangelegde vlak, de sporen en de storten werden onderzocht met een metaaldetector van het type XP Deus, dit leverde enkele relevante archeologische vondsten op. De opgravingszone werd ingedeeld in 8 werkputten. Er werden tijdens het onderzoek 125  inventarisnummers uitgedeeld aan vondstmateriaal (inv. 1 tem 125). Daarnaast werden nog 64 inventarisnummers uitgedeeld aan stalen, waaronder houtskoolmonsters, grondstalen, pollenbakken en hout. Er werden vijf profielen geplaatst om de bodemopbouw te omschrijven.

Het archeologische vlak werd aangelegd op één archeologische niveaus, meer bepaald het niveau van de C-horizont. De C-horizont bevond zich op ca. 60cm tot 1m onder het huidige maaiveldniveau.

Bron: Acke B., Bracke M., Fonteyn P. & Wyns G. 2019: Eindverslag Wielsbeke Splenterbeekstraat. Verslag van Resultaten. Moerbeke-waas: Acke & Bracke bvba.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Bronnen

Bron: Acke B., Bracke M., Fonteyn P. & Wyns G. 2019: Eindverslag Wielsbeke Splenterbeekstraat. Verslag van Resultaten. Moerbeke-waas: Acke & Bracke bvba.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:
Toelichting: https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/577


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Splenterbeekstraat (Wielsbeke)
Het plangebied werd voor het eerst bezocht tijdens de steentijd. De oudste grondsporen dateren echter uit de vroege middeleeuwen, nl. een woonerf uit de laat-Merovingische/vroeg-Karolingische periode. In het noordwesten werd een kuil uit de late middeleeuwen aangetroffen en iets verderop kwam een bomkrater uit de Eerste of Tweede Wereldoorlog aan het licht. Het vondstmateriaal bestaat hoofdzakelijk uit aardewerk.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Wielsbeke Splenterbeekstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072054 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.