Gebeurtenis

Opgraving Zingem Groenstraat

radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen
ID: 1072152   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072152

Beschrijving

Het afgraven werd gestart aan de zuidelijke zijde van het plangebied. Vervolgens werd gestaag opgeschoven naar het noorden van het terrein. In de oostelijk hoek van het terrein werd rond de 6-palige structuur een tweede vlak aangelegd om eventueel andere paalsporen op te sporen. Een derde vlak werd aangelegd net ten zuiden van het tweede vlak.

Bron     : Bot B. 2018: Onderzoek Zingem Groenstraat. Archeologische opgraving. Eindverslag – 2018G20, RAAP België - Rapport 323. Eke: RAAP België bvba.
Auteurs :  Raap België bvba
Datum  : 08-09-2020

Bronnen

Bron: BOT B. 2018: Onderzoek Zingem Groenstraat. Archeologische opgraving. Eindverslag – 2018G20, RAAP België - Rapport 323. Eke: RAAP België bvba.
Type: literatuur
Datum: 2018
Toelichting: https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/698


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Groenstraat (Kruisem)
De opgraving ter hoogte van de Groenstraat te Zingem bracht bewoningssporen uit de (vroege) ijzertijd aan het licht.