Gebeurtenis

Archeologische opgraving Eeuwfeestwal-Watertorenstraat

archeologische opgravingen
ID: 1072423   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072423

Beschrijving

De opgraving werd uitgevoerd tussen 5 en 17 juli 2018 door Aron bvba.

Er werden in het totaal vijf vlakken aangelegd. VL1, 3, 4 en 5 werden na de initiële aanleg uitgebreid aan de zuidwestzijde aangezien er initieel onduidelijkheid bestond over de herinrichtingsplannen aan deze zijde. De dieptes van de vlakken ten opzichte van het maaiveld komen overeen
met de dieptes waar de trapfunderingen aangelegd zullen worden.

Er werden gedurende het onderzoek 56 spoornummers uitgeschreven. Daarnaast werden vijf coupes gezet in VL4 en 5. Elk vlak werd na
registratie omgespit om per context vondstmateriaal in te zamelen. Het relevante vondsmateriaal werd ingezameld. Omwille van de grote concentraties bouwmateriaal, met name keramisch materiaal en steen in sommige contexten, werd van deze categorie enkel een selectie ingezameld. Het aangetroffen pleisterwerk met beschildering werd wel integraal ingezameld. In het totaal werden er 57 vondstnummers uitgeschreven.  Het vlak en ieder spoor werden met de metaaldetector geprospecteerd. Ook de storthopen van de opgraving werden met een metaaldetector onderzocht.

Bron     : HOEBRECKX M., D. PAUWELS & E. WESEMAEL 2020: Eindverslag van de opgraving aan de Eeuwfeestwal-Watertorenstraat te Tongeren, Tongeren
Auteurs :  ARON bvba
Datum  : 13-10-2020

Bronnen

Bron: Hoebreckx M., D. Pauwels & E. Wesemael 2020: ARON rapport 742 – Eindverslag van de opgraving aan de Eeuwfeestwal-Watertorenstraat te Tongeren. Heraanleg van het park, Tongeren..
Type: literatuur
Datum: 03-02-2020