Gebeurtenis

Vooronderzoek Beveren Oude Dorpsstraat

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek
ID
1072591
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072591

Beschrijving

Er werden vier werkputten (drie proefsleuven en een kijkvenster) aangelegd. De proefsleuven hebben een maximale tussenafstand
van middelpunt tot middelpunt van 15 m en een breedte van 2 m en werden machinaal aangelegd. 

Auteurs :  Goukens, Lode
Datum  : 10-07-2020

Bronnen

Bron: REUSENS R.. 2020: Nota Vrasene (Beveren) – Oude Dorpsstraat, Bornem.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Dorpsstraat (Beveren)
In totaal werden er 39 sporen en 7 muurresten geregistreerd, te dateren van late middeleeuwen tot nieuwste tijden.