Gebeurtenis

Vooronderzoek Beveren Oude Dorpsstraat

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek
ID
1072591
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072591

Beschrijving

Er werden vier werkputten (drie proefsleuven en een kijkvenster) aangelegd. De proefsleuven hebben een maximale tussenafstand
van middelpunt tot middelpunt van 15 m en een breedte van 2 m en werden machinaal aangelegd. 

Auteurs :  Goukens, Lode
Datum  :

Bronnen

Bron: REUSENS R.. 2020: Nota Vrasene (Beveren) – Oude Dorpsstraat, Bornem.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Dorpsstraat (Beveren)
In totaal werden er 39 sporen en 7 muurresten geregistreerd, te dateren van late middeleeuwen tot nieuwste tijden.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Beveren Oude Dorpsstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072591 (Geraadpleegd op )