Gebeurtenis

Opgraving Kraagweg

radiokoolstofdatering, metaaldetectie, preventieve opgravingen, vlakdekkende opgravingen
ID
1074167
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074167

Beschrijving

Het onderzochte terrein werd in vier werkputten opgedeeld en opgegraven. De teelaarde werd evenwel onmiddellijk afgevoerd, waardoor quasi het gehele onderzoeksgebied in één groot vlak kon opengelegd worden. 

Het archeologisch vlak manifesteert zich in de advieszone tussen 3,1 en 3,6 m +TAW, waarbij het reliëf licht stijgt in zuidelijke richting. Het archeologisch niveau bevindt zich op een diepte van 60 à 70 cm t.o.v. het huidig maaiveld, met uitzondering van de noordoostelijke hoek waar het archeologisch niveau zich op een diepte van ca. 1,50 m bevindt ten opzichte van het huidig maaiveld en dit ten gevolge van een recente ophoging van het terrein. Er werden voldoende referentieprofielen aangelegd om de bodemopbouw van het onderzoeksgebied na te gaan. Deze profielen werden opgeschoond, gefotografeerd, getekend en besproken. 

Er werden in totaal 251 archeologische sporen aangeduid en beschreven en er werden 44 vondstnummers uitgedeeld.

Uit de paalkuilen zijn 16 houtskoolstalen ingezameld waarvan er 3 geselecteerd werden voor 14C-datering. Andere staalnames gebeurden niet.

Het vlak en de storthopen zijn gecontroleerd met een metaaldetector wat 10 relevante vondsten opleverde.

 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ARCHEBO bvba

Bronnen

Bron: CLAESEN J., VAN GENECHTEN B., AUDENAERT E., DOUCET A. & BOUCKAERT K. 2021: Eindverslag Willebroek-Kraagweg, ARCHEBO rapport 2019B262, Kortenaken.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Omvat

Vooronderzoek Willebroek

Willebroek (Willebroek)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kraagweg (Willebroek)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van appartementen en een positief vooronderzoek, werd binnen het projectgebied een vlakdekkende opgraving uitgevoerd. Deze leverde sporen van een rurale nederzetting uit de late ijzertijd en vroeg-Romeinse periode op.


Kraagweg 45 (Willebroek)
Tijdens de vlakdekkende opgraving werden in totaal 251 archeologische sporen aangeduid en beschreven.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Kraagweg [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074167 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.