Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Bokstraat-Schrijversstraat-Eikstraat

landschappelijk booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, waarderend archeologisch booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek
ID
1081249
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081249

Beschrijving

De advieszone werd opgesplitst in twee delen.

Voor het landschappelijk booronderzoek werden in totaal 10 boringen geplaatst binnen het plangebied, 8 in adviesezone 1 en 2 in advieszone 2.

Voor het verkennend archeologisch booronderzoek werden in totaal 41 boringen, in de zone van de landschappelijke boringen 4 tot en met 8, geplaatst binnen het plangebied. Hierbij werd een regelmatig en verspringend driehoeksgrid met een resolutie van 10 bij 12 m gehanteerd.

Gezien de sterke variatie in bodemopbouw was het niet mogelijk zones met een mindere bodemgaafheid te deselecteren voor waarderend archeologisch booronderzoek. Bijgevolg werd de volledige selectiezone (partim advieszone 1) verder onderzocht. Hiervoor werden 130 boringen geplaatst binnen het plangebied, in een boorgrid van 5 x 6 m.

Voor het proefsleuvenonderzoek werden 7 (6 in advieszone 1 en 1 in advieszone 2) werkputten aangelegd voor een totale oppervlakte van 817 m2. De totale advieszone voor proefsleuvenonderzoek omvat 9083 m2, waarvan 2820 m2 niet toegankelijk was. Hierdoor werd 13 % van de toegankelijke oppervlakte onderzocht.

Auteurs: Note, Kirsten
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Bronnen

Bron: NOTE K. & PERDAEN Y. 2023: Nota Zulte, Bokstraat-Schrijversstraat-Eikstraat. Deel 1: Verslag van Resultaten, BAAC Vlaanderen Rapport 2530.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Eikstraat (Zulte)
Naar aanleiding van de aanleg van een bufferbekken met gracht en overloop, werd er een landschappelijk bodemonderzoek, een verkennend archeologisch booronderzoek, een waarderend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Er wordt geen in situ steentijdsite meer verwacht. Verder werden alleen twee kuilen en voornamelijk grachtsegmenten geregistreerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Bokstraat-Schrijversstraat-Eikstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081249 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.